PENGAJIAN AM

Penggal 1 _

Malaysia Kekal Berdaulat

Sukatan Pelajaran Secara Rengkas- Pelajar harus teliti sukatan pelajaran. Ianya akan memberi satu garis panduan apa yang pelajar harus belajar/tahu untuk peperiksaan.

1. Negara Berdaulat
        – konsep dan ciri- menghuraikan konsep dan ciri negara berdaulat

Penggal 1 _ Malaysia Kekal Berdaulat

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

 ciri negara secara umum – mempunyai sempadan yang diiktiraf antarabangsa

– mempunyai sistem pemerintahan yang baik

– mempunyai penduduk yang tetap

        

 ciri-ciri negara berdaulat  – Negara telah merdeka dan bebas dari jajahan

–  Negara berkusa sendiri . Memilih pemimpin dari kalangan rakyat.

–  Negara mempunyai pemimpin berwibawa

– Negara  beridentiti seperti punyai bendera.

2.  Pembentukan Negara Malaysia
3.  Perlembagaan Persekutuan
        – Peruntukan Perlembagaan Persekutuan
4.  Perincian Sistem dan Struktur Pentadbiran

Sistem  Demokrasi Berparlimen

Raja Berperlembagaan

Struktur  Pentadbiran (Eksekutif)

Perundangan

Kehakiman

 Bidang Kuasa  Senarai Persekutuan

Senarai Negeri

Senarai Bersama

5. Demokrasi dan Pilihan raya
       – Peranan dan bidang
       – Kuasa suruhanjaya
       – Pilihan raya
       – Proses pilihan raya
6. Tadbir urus negara
      – takrif dan ciri-ciri
      – sistem dan struktur pentadbiran

 Struktur Pentadbiran  – Yang di Pertuan Agong

–  Majlis Raja-Raja

–  Suruhanjaya

–  Ketua Audit Negara

–  Kabinet

– Kementerian

– Perbadanan Awam

– Majlis Penyelerasan

– Sumber Kewangan

     

 Sistem Pentadbiran  – Kerajaan Persekutuan

–  Kerajaan Negeri

–  Kerajaan Tempatan

      – pelaksanaan
      – kepentingan dan cabaran tadbir urus baik
1. Negara Berdaulat – Dibawah topik ini pelajar harus mendalami dua perkara iaitu konsep dan ciri negara serta pembentukan negara Malaysia

 Kepentingan – Globalisasi

– Daya Saing

 Cabaran  – Sistem Penyampaian Khidmat Awam

–  Integriti

–  Pembangunan Modal Insan

KONSEP NEGARA
Apa itu Negara?
Negara adalah satu kawasan yang mempunyai penduduk yang tetap dan berdaulat , sempadan yang diiktiraf dan diperintah oleh sebuah kerajaan.

Cara pembentukan sebuah Negara

Cara pembentukan setiap negara di dunia ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Walau apapun sejarah pembentukannya, terdapat beberapa ciri yang harus di patuhi untuk diiktirafkan sebagai sebuah negara. Ciri-ciri ini adalah ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa. Ciri-ciri utama yang harus dimiliki untuk diik  tirafkan sebagai sebuah negara adalah mempunyai:
i. sempadan yang tetap dan diiktirafkan oleh masyarakat antarabangsa
ii. penduduk yang tetap
iii. kerajaan yang teratur dan memberi perkhidmatan awam
iv. kedaulatan iaitu negara diperintah sendiri di mana bebas dari naungan penjajah
v. hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta pengiktirafan
vi. Lambang negara antaranya seperti perlembagaan, agama rasmi, dan simbol
vii. kegiatan ekonomi yang terancang. Terlibat dalam ekonomi domestik dan antarabangsa
viii. kemudahan sosial seperti pendidikan

SISTEM KERAJAAN SESEBUAH NEGARA

Pembentukan sesebuah negara selalunya bukannya terdiri daripada satu kawasan pemerintahan tetapi terdiri daripada lebih dari satu kawasan pemerintahan (beberapa negeri bercantum untuk menjadi sebuah negara. Contohnya Malaysia adalah cantuman 14 buah negeri). Percantuman sebegini berlaku secara sukarela ataupun dicantumkan secara paksa oleh kuasa penjajah. Percantuman sebegini membawa pada dua kuasa pemerintahan iaitu pentadbiran kerajaan “pusat” dan juga kerajaan “negeri”. Kerajaan merujuk kepada institusi yang akan mentadbir dan mengurus hal-ehwal negaranya .Corak pembahagian kuasa kerajaan pusat dan negeri membawa pada jenis sistem kerajaan negara tersebut. Sistem–sistem kerajaan yang terdapat di dunia adalah:
i. Kerajaan Persekutuan
– negara dibentuk berasaskan gabungan kuasa politik beberapa negeri
– kuasa politik dibahagi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
– berlaku perkongsian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri
– kerajaan pusat mempunyai autonomi terhadap beberapa perkara dan begitu juga dengan kerajaan negeri
– tiada berlaku penindasan kuasa oleh satu pihak terhadap pihak yang lain
– Contoh negara yang mengamalkan sistem ini adalah Malaysia, India, Amerika Syarikat dan Kanada
ii. Kerajaan Konfederasi

– negara juga dibentuk berasaskan gabungan kuasa politik beberapa negeri
– namun tidak berlaku perkongsian kuasa
– kuasa kerajaan sepenuhnya terletak pada kerajaan negeri
– kerajaan pusat hanya mempunyai kuasa terhad sahaja
– kerajaan ini tidak wujud lagi pada masa kini
-contoh: Konfederasi Jerman Utara 1867-71
iii. Kerajaan Kesatuan
– negara dibentuk berasaskan gabungan  kuasa politik beberapa negeri
– juga tidak berlaku perkongsian kuasa
– kerajaan pusat mempunyai segala kuasa kerajaan
– kerajaan negeri mempunyai kuasa yang terhad
– kerajaan pusat berkuasa membatalkan undang-undang yang diluluskan di peringkat negeri
– Contoh: Denmark ,Britain,Sweden, New Zealand, Perancis dan Norway.
BENTUK NEGARA

Selain dari sistem kerajaan , bentuk sesebuah negara juga dibezakan mengikut ketua negara tersebut. Setiap negara diasaskan mengikut salah satu daripada jenis kerajaan seperti yang dijelaskan di atas iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan kesatuan ataupun kerajaan konfederasi. Selain dari iti, setiap negara juga mempunyai seorang ketua di mana beliau memegang jawatan sebagai ketua negara. Ketua negara boleh dianggap sebagai simbol kedaulatan negara tersebut. Dalam dunia terdapat dua jenis ketua negara iaitu:
a. Raja atau Ratu – Negara yang mempunyai seorang raja atau ratu sebagai ketua maka ianya dikenali sebagai Negara Beraja. Negara-negara beraja boleh dibahagikan lagi kepada dua iaitu:

i. Raja Mutlak
ii. Raja Berperlembagaan

b. Presiden – Negara-negara yang tidak mempunyai raja akan diketuai oleh seorang presiden. Negara yang diketuai oleh seorang presiden dikenali sebagai Negara Republik. China adalah sebuah negara republik kerana diketuai oleh seorang presiden manakala Malaysia pula adalah sebuah negara Raja Berperlembagaan kerana diketuai oleh seorang raja (Yang Dipertuan Agong).
IDEOLOGI KERAJAAN SESEBUAH NEGARA

Setiap Negara yang dibentuk harus juga mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh. Ini juga merupakan suatu ciri utama sebuah Negara. Sebuah kerajaan yang baru dibentuk boleh memilih ideologi kerajaan mereka. Di antara ideologi kerajaan yang terdapat di dunia adalah :-
a. Demokrasi
– rakyat mempunyai suara mutlak ( melalui pilihanraya)
– konsep “kerajaan untuk rakyat dan oleh rakyat
– kebebasan persamaan dan hak-hak
– sistem pilihanraya
– kemenangan berasaskan jumlah undi yang terbanyak bagi individu atau parti politik
– utamakan kebebasan,persamaan dan hak-hak rakyat
– mula diamalkan oleh orang-orang Yahudi di Athens
b. Komunisme
– diperkenalkan oleh Karl Marz, Lenin Stallin dan Mao Ts Tung
– melaungkan slogan “sama rata, sama rasa’
– faktor pengeluaran dan milik rakyat dihakmilikan oleh negara
– Kini hanya diamalkan dengan sepenuhnya di Cuba
c. Fasisme
– diperkenalkan oleh Mussoli dari Itali
– kuasa mutlak di tangan pemimpin negara
– raykat diwajibkan untuk berkorban untuk pemimpin
d. Nazisme
– diperkenalkan oleh Adolf Hitler di Jerman
– menghalalkan kekejaman
e. Sosialisme
– negara mengamalkan dasar tutup pintu
– matlamat asas untuk menghakmilikan semua kekayaan menjadi hak negara
f. Autokratik
– mempunyai persaingan politik yang terhad
– pemimpin-pemimpin menekankan kepada nasionalisme
– biasanya menggunakan paksaan, kekerasan dan ugutan untuk memperoleh kepatuhan dan kesetiaan rakyat
– kebebasan media dan kehakiman dikawal rapi

Kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem kerajaan berideologi demokrasi.
Ideologi komunisme terkenal pada satu masa dulu namun dengan robohnya blok Soviet Union maka kemasyhuran komunisme mula berkurangan dan kebanyakan negara yang pada satu masa dulu mengamalkan ideologi komunisme kini mengamalkan ideologi demokrasi.
CONTOH  NEGARA
YANG DIPERTUAN AGONG

SEJARAH RENGKAS PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

  1. Zaman Kesultanan Melayu Melaka

            Walaupun terdapat petempatan dan pemerintahan sejak awal namun sejarah Malaysia selalunya dikaji bermula dari Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara sekitar tahun 1400an boleh dikategorikan sebagai sebuah negara  di mana kesultanan tersebut mempunyai sempadan, penduduk yang tetap, satu sistem kerajaan, simbol kedaulatan dan hubungan diplomatik. Melaka pada masa itu boleh dianggap sebagai sebuah‘negara’ kesatuan dan beraja mutlak. Kedaulatan Melaka telah bertakhta lebih kurang 100 tahun iaitu sehingga dijajah oleh Portugis pada tahun 1511.

  1. Zaman Penjajahan Portugis

            Bermula dari kedatangan Portugis pada tahun 1511 , Melaka dan beberapa buah negeri Melayu yang lain telah  berada di bawah kuasa penjajahan Portugis. Sewaktu penjajahan kedaulatan negeri-negeri Melayu tergadai. Portugis telah berkuasa sehingga 1641. Selepas Portugis Belanda pula menjajah Melaka dari 1641 sehingga 1824.  Selepas Belanda negeri-negeri tanah Melayu telah berada di bawah jajahan British sehingga 1957.

  1. Zaman Penjajahan Belanda

Belanda telah menjajah Melaka dari 19641 hingga 1824.

  1. British di Tanah Melayu1796
    Bitish memperolehi Pulau Pinang. Negeri Kedah telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Syarikat                Hindia Timur.

1819
British telah berjaya untuk mendaptkan Singapura.

1824
Memperolehi kedaulatan sepenuhnya terhadap Singapura dari Johor dan juga mendapatkan Melaka selalui Perjanjian Inggeris Belanda. Perjanjian ini juga telah membahagi nusantara Melayu kepada dua bahagian di mana bahagian diambil oleh Belanda dan satu lagi oleh British.

1826
Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dicantumkan untuk menjadi Negeri-Negeri Selat
1846
Pulau Labuan telah menjadi sebuah tanah jajahan British selepas diserahkan oleh Sultan Brunei.
1874
Perak menerima seorang wakil British selepas menandatangani Triti Pangkor.Juga seorang pegawai British telah dihantar untuk menolong Sultan Selangor dalam pemerintahan. Sungai Ujong (salah sebuah daripada sembilan buah negeri kecil yang kemudiannya bersatu menjadi Negeri Sembilan) menjadi naungan British juga

1887
Pahang menerima seorang wakil British

1888
Kedua-dua Sarawak dan Borneo Utara telah menjadi negeri-negeri naungan dan kekal sehingga 1941
1889
Negeri Sembilan telah dibentuk dan menerima seorang wakil British.

1895
Perak, Selangor, negeri Sembilan dan Pahang telah bersatu untuk menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. (Persekutuan pertama di Semenajung)

1909
Mengikut Triti Siam telah memindahkan hak pertuanan, perlindungan dan pentadbiran Kedah,Perlis,Kelantan dan Trengganu kepada Britain. Seorang pegawai dilantik untuk setiap negeri tersebut1914 –  Negeri Johor menerima seorang pegawai. Kelima-lima negeri mempunyai badan perundangan,pentadbiran dan kehakiman masing-masing sehingga Perang Dunia Kedua.

1941
Perang Dunia Kedua dan tanah Melayu berada di bawah pemerintah tentera Jepun

1945
Perang Dunia Kedua tamat
1946
British kembali ke Tanah Melayu dengan cadangan Malayan Union.Negeri Melaka, Pulau Pinang dan sembilan negeri Melayu yang lain akan bercantum dibawah satu pemerintahan. Pembentukan Malayan Union telah ditentang oleh rakyat khasnya orang-orang Melayu.

1948
Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dengan persetujuan semua pihak. Percantuman Semenanjung Melayu buat pertama kali tetapi tidak memenuhi syarat Negara.

1957
Kemerdekaan daripada British. Tanah Melayu telah diistiharkan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan diterima menjadi ahli PBB.

1963
Pembentukan Malaysia di mana Persekutuan Tanah Melayu,Singapura,Sabah dan Sarawak telah bercantum

1965
Singapura keluar dari cantuman Malaysia .

Proses Pembentukan Malaysia

Takrif dan konsep perlembagaan
– K. Ramanathan (1989):
– “prinsip-prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara, memastikan bagaimanakah sesuatu keputusan kerajaan itu akan dibuat, bagaimana kuasa akan diagih-agihkan antara institusi-institusi kerajaan, menetapkan satu kewibawaan ideal sesebuah negara itu dan memperkenalkan satu sistem pemerintahan seperti termaktub sama ada dalam undang-undang, adat mahupun Majlis Piagam Perjanjian”.
PENGENALAN

• Perlembagaan ditakrifkan sebagai satu kumpulan peraturan dan undang-undang yang menentukan organisasi kerajaan dan pembahagian kuasa antara badan-badan pemerintah khasnya eksekutif, perundangan dan kehakiman.
• Setiap negara mempunyai sejarah pembentukan perlembagaannya.
JENIS PERLEMBAGAAN

Terdapat dua jenis perlembagaan di dunia iaitu:-
1.Perlembagaan bertulis-Parlimen memperolehi kuasa daripada Perlembagaan
2.Perlembagaan tidak bertulis-Parlimen boleh membuat, menggubal atau meminda apa jua jenis undang-
undang tanpa sekatan. Kuasa tertinggi terletak pada Parlimen dan bukan
pada perlembagaan.

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA
• Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia.
• Hal-hal pentadbiran negara tertera di dalam perlembagaan. Ketertinggian Perlembagaan Malaysia
   menggambarkan beberapa ciri.
• Di antaranya adalah:
i. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia.
ii. Perlembagaan harus dijadikan sebagai panduan dalam menggubal undang- undang negara
iii. Sebarang penggubalan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal
    setakat mana yang bercanggah
iv. Parlimen dan badan perundangan lain seperti Dewan Undangan Negeri, pihak eksekutif dan kehakiman
     juga mendapat bidang kuasa masing-masing dari perlembagaan.
v. Ketua negara iaitu Yang Di Pertuan Agong juga menjalankan tugasnya mengikut Perlembagaan.
Mengenali Kandungan Perlembagaan Malaysia 
• Perlembagaan Malaysia mempunyai 183 Perkara. Setiap perkara dibahagikan kepada beberapa fasal.
   Selain dari itu perlembagaan juga mempunyai 13 jadual.
• 183 Perkara dalam perlembagaan dibahagikan kepada 15 bahagian.
PERLEMBAGAAN
Peruntukkan Utama Dalam Perlembagaan Malaysia
• hak asasi
• kewarganegaraan
Topik 6 SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN  NEGARA
Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Malaysia adalah sistem Demokrasi Berparlimen dan Sistem Raja Berperlembagaan.Struktur pemerintahan negara mempunyai tiga badan iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman\
 MAJLIS  RAJA RAJA
JABATAN PERDANA MENTERI
KEMENTERIAN
KERAJAAN  NRGERI
BADAN PERUNDANGAN

LATAR BELAKANG KEHAKIMAN MALAYSIA

– Perlembagaan menentukan doktrin pengasingan kuasa antara ketiga-tiga badan ini.
– Perlembagaan menentukan bidang kuasa kehakiman dan mahkamah.
– Badan Kehakiman mengimbangkan kuasa antara badan Perundangan dan badan Eksekutif
– Kehakiman bebas daripada kawalan badan-badan perundangan dan eksekutif serta politik semasa
   menjalankan tugasnya.
– Ketua Hakim Negara adalah ketua dalam badan ini yang mengetuai semua hakim.
– Teradapat dua kumpulan mahkamah dalam sistem kita iaitu Mahkamah-mahkamah Awam dan
   Mahkamah- mahkamah khas
– Mahkamah Awam membicara kes-kes untuk orang awam tanpa kira pangkat, umur, jawatan atau
   pekerjaan. Hukuman adalah sama untuk semua.
– Mahkamah-mahkamah Khas pula membincarakan kes mengikut fungsi tertentu.Contohnya Mahkamah
  Syariah hanya membicarakan kes-kes yang berkaiatan dengan agama Islam dan hanya membicarakan
  orang-orang yang beragama Islam sahaja.

PENTADBIRAN MAHKAMAH

– Ketua Pentadbir mahkamah-mahkamah adalah Ketua Pendaftar. Pejabat ketua pendaftar mengendalikan
   perkara-perkara keadilan dan pentadbiran di Mahkamah.
– Ketua pendaftar dibantu oleh Pendaftar Mahkamah Rayuan, Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan
   Pendaftar mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak
– Pejabat pendaftar adalah dibawah kawalan Jabatan Perdana Menteri
– Ketua pendaftar mentadbir mahkamah di bawahnya
– Setiap jenis mahkamah mempunyai ketua pendaftarnya sendiri
– Ketua pendaftar setiap mahkamah bertanggungjawab terus kepada Ketua Hakim Negara dan beliau
  dibantu oleh timbalan-timbalan, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai pentadbir dan pegawai-
  pegawai lain di mahkamah.

FUNGSI-FUNGSI KEHAKIMAN

Badan kehakiman bertanggungjawab untuk:
– mentadbir keadilan kes sivil dan jenayah secara saksama
– melindungi hak-hak asasi rakyat daripada sebarang pencabulan oleh pihak individu atau kerajaan.
– mentafsirkan undang-undang
– badan kehakiman juga berkuasa untuk mentafsir Perlembagaan Persekutuan.
– pihak mahkamah boleh mengistiharkan sesuatu undang-undang atau  tindakan badan perundangan atau
    eksektif tidak sah.
– badan kehakimana juga mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang bercanggahan
    dengan Perlembagaan setakat mana  yang bercanggah.
– boleh membicarakan kesalahan yang berlaku di atas kapal terbang atau laut yang didaftarkan di
   Malaysia.
– menyelesaikan pertikaian antara individu dengan individu dan antara individu dengan pihak kerajaan
contoh  soalan soalan yang lepas lepas..
STPM Penggal 1  2012

Bahagian B [15 markah]

Jawab semua soalan.
16   Huraikan dua cara bagaimana seorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. [4markah]
        i. …………………………………………………………………….
       ii. …………………………………………………………………….
17   Nyatakan tiga elemen penting untuk melaksanakan pilihan raya di Malaysia.           [3markah]
        i. …………………………………………………………………….
       ii. …………………………………………………………………….
      iii. …………………………………………………………………….
18   Terangkan empat peranan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia.[4markah]
        i. …………………………………………………………………….
       ii. …………………………………………………………………….
      iii. …………………………………………………………………….
      iv……………………………………………………………………..
19   Terangkan dua keadaan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu merujuk terlebih dahulu kepada      Kerajaan Negeri sebelum sesuatu perkara yang baharu dilaksanakan.                                       [4markah]
       i. …………………………………………………………………….
       ii. …………………………………………………………………….
      iii. …………………………………………………………………….
      iv……………………………………………………………………..

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.
20  Penetapan gaji minimum dalam sesuatu bidang pekerjaan perlu dilakukan untuk memastikan golongan pekerja di negara ini memperoleh pendapatan yang berpadanan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Bincangkan kebaikan pelaksanaan penetapan gaji miimum tersebut.
21  Warisan budaya yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Oleh itu, langkah-langkah bagi memastikan warisan budaya masyarakat tersebut terus wujud perlu diambil. Bincangkan.

2013 Penggal 2

Bahagian A

Jawab semua soalan

1. Nyatakan empat usaha kerajaan bagi mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.
2. Nyatakan empat strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK       10) untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
3. Majlis Penasihat Ekonomi Negara (NEAC) telah menggariskan lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik bagi     merealisasikan hasrat kerajaan menjayakan Model baru Ekonomi (MBE). Huraikan dua daripada lapan         inisiatif tersebut.
4. Dasar Jaminan Bekalan Makanan adalah untuk menangani kekurangan bekalan makanan yang salah             satunya disebabkan bencana alam. Nyatakan tiga strategi untuk mencapai dasar ini.
Bahagian B
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
5. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan.
                       Sektor perbankan di Malaysia bertambah baik bagi tempoh tahun 2003 hingga tahun 2007. Keadaan politik yang stabil dan ekonomi yang kukuh merupakan faktoe yang menyebabkan keadaan ini. dalam tempoh tersebut, didapti bank perdagangan telah mempunyai aset yang meningkat dalam sektor instrumen deposit bolehniaga yang dipegang , sektor pinjaman pendahuluan, sektor aset tetap dan aset lain di Malaysia, dan sektor aset asing.
                       Jumlah keseluruhan aset bank perdagangan pada tahun 2003 ialah sebanyak RM419 839.1 juta dengan sektor instrumen deposit bolehniaga yang dipegang ialah sebanyak RM6744.7 juta dan sektor pinjaman pendahuluan berjumlah RM355 610.1 juta. Sektor aset tetap dan aset lain di Malaysia dan sektor aset asing, masing-masing berjumlah RM50 999.9 juta dan RM6484.4 juta.
                      Nilai aset bank perdagangan pada tahun 2004 menunjukkan peningkatan dalam semua sektor. Jumlah aset pada tahun ini ialah sebanyak RM355 610.1 juta. Darupada jumlah tersebut , sektor penjaman pendahuluan merupakan jumlah tertinggi, iaitu sebanyak RM447 453.3 juta dan sektor aset tetap aset lain di Malaysia menduduki tempat kedua, iaitu sebanyak RM58 255.5 juta. Jumlah sektor aset asing pada tahun ini bernilai RM6556.8 juta.
                      Pada tahun 2005, nilai aset bagi sektor pinjaman pendahuluan masih lagi tertinggi dengan nilai RM524 722.8 juta, sektor aset asing pula sebanyak RM6602.7 juta, sektor aset tetap dan aset lain di Malaysia bernilai RM66 439.8 juta dan sektor instrumen deposit bolehniaga yang dipegang pula berjumlah RM10 092.7 juta.
                      Nilai sektor aset asing pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu pertambahan sebanyak RM4090.6 juta. Sektor pinjaman pendahuluan meningkat kepada RM580 355.8 juta manakala sektor aset tetap dan aset lain di Malaysia berjumlah RM85 262.3 juta daripada jumlah keseluruhan aset bank perdagangan pada tahun yang berkenaan, iaitu sebanyak RM688 348.3 juta.
                         Pada tahun 2007, terdapat penurunan jumlah aset bank perdagangan bagi sektor aset tetap dan aset lain di malaysia, iaitu sebanyak RM38 992.9 juta dari tahun 2006. namun begitu, bagi sektor-sektor lain menunjukkan peningkatan. Sektor instrumen deposit bolehniaga yang dipegang meningkat amat ketara dari tahun sebelumnya. Sektor ini mencatat jumlah sebanyak RM22 764.0 juta, manakala sektor aset asing dan sektor pinjaman pendahuluan masing-masing berjumlah RM13 441.9 juta dan RM631 896.3 juta.
                        Jumlah aset bank perdagangan di malaysia yang meningkat dalam kebanyakan sektor menunjukkan kemantapan ekonomi Malaysia dalam tahun-tahun berkenaan dan ditambah dengan kedudukan nilai mata wang yang kukuh di pasaran antarabangsa.
(Disesuaikan daripada jabatan Perangkaan Malaysia,
Mac 2009, Buku Tahunan Perangkaan  Malaysia 2008.
Putrajaya:Jabatan Perangkaan Malaysia)

6. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009.
         Prospek ekonomi yang baik melalui petunjuk indeks tertentu penting untuk memperlihatkan pertumbuhan pembangunan sosioekonomi negara. Dalam pengeluaran perindustrian, indeks juga merupakan pengukur penting perkembangan sektor berkenaan.
         Dari tahun 2005 hingga tahun 2009, keseluruhan indeks pengeluaran daging telah meningkat secara berterusan. Daripada indeks asas 100 mata pada tahun 2005, indeks pengeluaran daging meningkat kepada 105.8 mata pada tahun 2006. Pada tahun 2007, indeks pengeluaran daging meningkat kepada 110.5 mata dan meningkat sebanyak 1.8 mata pada tahun 2008. Pada tahun 2009, indeks pengeluaran daging mencecah angka tertinggi, iaitu 115.6 mata.
         Dalam tempoh yang sama, bagi pengeluaran tenusu, peningkatan berlaku dengan ketara sekali. Daripada indeks asas 100 mata pada tahun 2005, indeks pengeluaran tenusu meningkat kepada 101.9 mata pada tahun 2006 dan meningkat lagi sehingga mencecah 115.8 mata pada tahun 2007. Pada tahun 2008, indeks pengeluaran tenusu ialah sebanyak 121.4 mata dan mencapai 158.3 mata pada tahun 2009.
         Dalam industri bijirin pula, daripada indeks asas 100 mata pada tahun 2005 telah meningkat kepada 110.5 mata pada tahun 2006. Indeks industri bijirin terus meningkat lagi kepada 120.2 mata pada tahun 2007. Permintaan yang tinggi terhadap hasil bijirin menyebabkan indeks pengeluaran bijirin terus meningkat sebanyak 5.6 mata pada tahun 2008 berbanding dengan tahun 2007. pada tahun 2009, indeks industri bijirin telah meningkat lagi, iaitu mencecah angka 135.8 mata.
         Bagi industri minuman pula, daripada indeks asas 100 mata pada tahun 2005, telah merosot kepada 98.5 mata pada tahun 2006, sebelum meningkat semula kepada 105.5 mata pada tahun 2007. Perkembangan industri membuat minuman sama ada minuman kotak, tin atau botol menyebabkan indeks pengeluaran industri ini meningkat kepada 117.2 mata pada tahun 2008. Pada tahun 2009, indeks pengeluaran industri minuman telah meningkat kepada 120.5 mata.
       Cukai rokok dan tembakau yang tinggi menyebabkan indeks pengeluaran industri tembakau menurun kepada 95.7 mata pada tahun 2006 berbanding dengan indeks asas 100 mata pada tahun 2005. Pada tahun 2007, indeks pengeluaran industri tembakau meningkat semula dan mencapai 99.0 mata sebelum menurun semula sebanyak 5.5 mata pada tahun 2008.Penurunan terus berlaku kepada indeks industri tembakau pada tahun 2009, iaitu menurun sebanyak 6.0 mata berbanding dengan tahun 2008.
(Disesuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia,
Mac 2010, Buku Tahunan Perangkaan Maaysia 2009,
Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia)
Bahagian C [25 markah]

Pilih satu daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.

7.  Membina negara Malaysia yang bersatu padu telah diletakkan sebagai cabaran pertama dalam Wawasan 2020. Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, kerajaan telah memperkenalkan ideologi negara dan pelbagai dasar lain. Huraikan.
8. Kemelesetan ekonomi yang melanda dunia turut dirasai oleh Malaysia. Oleh itu, kerajaan dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kesan yang mungkin timbul daripada keadaan ini. Huraikan

Penggal 3 (2013)
Bahagian A
11. YAng manakah penyataan yang benar tentang keperluan diadakan mesyuarat kabinet?
       I

2014
Bahagian A (15 markah)

1. Yang manakah dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia?
I   Memperjuangkan hak negara-negara Selatan
II   Menekankan penyelesaian konflik secara rundingan
III   Menjaga hubungan dengan negara yang sama ideologi
IV  Mengutamakan hubungan dagangan dengan negara-negara
utara

A  I  dan II
B  I  dan IV
C  II dan III
D  III dan IV

2. Yang manakah objektif dasar luar Malaysia?

A Memelihara kedaulatan negara
B Mewujudkan keamanan sejagat
C Melindungi negara-negara miskin
D Mengekalkan penguasaan ekonomi

3. Yang manakah alasan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama mengamalkan dasar luar bercorak pro-Barat?

A Malaysia sebagai anggota pertubuhan negara Komanwel
B Negara Barat merupakan rakan dagang utama negara
C Keupayaan pasukan pertahanan negara yang terhad
D Hubungan akrab dengan negara prodemokrasi

4. Yang manakah kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara-negara serantau?

A Forum Serantau ASEAN
B Wilayah Ekonomi Koridor Utara
C Zon Aman , Bebas dan Berkecuali
D Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-malaysia-Thailand

5. Perisytiharan ‘Zon Aman, Bebas dan Berkecuali” oleh ASEAN bertujuan untuk

A menjadikan Asia Tenggara Zon Bebas Senjata Nuklear
B menyelesaikan pertikaian di Asia tenggara secara rundingan
C mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara
D menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi di Asia Tenggara

6. Perundingan multilateral yang bertujuan untuk membina keyakinan
dalam memelihara keamanan dan kestabilan

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Mesyuarat Asia-Eropah
B  Forum Serantau ASEAN
C  Sidang Kemuncak Asia Timur
D Dialog Antarabangsa langkawi

7. Yang manakah yang menunjukkan komitmen Malaysia dalam hubungan antarabangsa?

A Menjadikan ASEAN sebagai tonggak dasar luar negara Malaysia
B Memperjuangkan pasaran terbuka dalam kerjasama Selatan-Selatan
C Menghantar tentera pemerhati di bawah naungan Pertubuhan Persidangan Islam
D Menyalurkan bantuan kewangan kepada pejuang Palestin dalam menuntut hak mereka

8. Malaysia memberikan bantuan untuk membangunkan keupayaan negara-negara membangun melalui
perkongsian pengalaman pembangunan.

Pernyataan di atas merujuk kepada

A  Rancangan Colombo
B  Dialog Antarabangsa Langkawi
C  Program Kerjasama Teknikal Malaysia
D  Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand

9. Malaysia menyertai Kerjasama Selatan-Selatan untuk

A  menggalakkan kerjasama antara benua
B  meluaskan pasaran barangan Malaysia
C  menjadi peneraju bagi negara-negara Selatan
D  mengatasi masalah ekonomi yang didiami negara-
negara Selatan

10.   i. Mengelakkan campur tangan negara maju dalam
hal ehwal negara lain.
ii. Menghormati hak asasi manusia
Penyataan di atas merujuk kepada sokongan Malaysia dalam

A  Pertubuhan Persidangan Islam
B  Pertubuhan bangsa-Bangsa Bersatu
C  Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
D  Pertubuhan Negara-Negara Komanwel

11.Yang manakah isu kerjasama yang Malaysia bincangkan dalam ASEAN?
I   Pencegahan penyakit AIDS
II   Keselematan makanan
III   Peraturan pilihan raya
IV  Membanteras rasuah

A  I dan II
B  I dan III
C  II dan IV
D  III dan IV

12 Yang manakah yang benar tentang pendirian Malaysia dalam isu-isu
antarabangsa?

A  Menyokong sekatan ekonomi terhadap Iraq
B  Menentang kebangkitan puak ekstremis secara kekekrasan
C  Menyokong penggunaan nuklear untuk tujuan keselematan
D  Menggesa negara maju lebih iltizam dalam menyelesaikan isu alam
sekitar global

13 Yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknolgi hijau?

I  Kos yang tinggi
II  Kurang insentif daripada kerajaan
III  Tiada sumber tenaga yang mencukupi
IV Teknologi bergantung kepada negara maju

A  I dan III
B  I dan IV
C  II dan III
D  II dan IV

14. Yang manakah isu yang terankum dalam Protokol Kyoto?

A  Ancaman pencemaran jerebu
B  Pembebasan gas rumah hijau
C  Kekurangan bekalan makanan dunia
D  Keselematan makanan yang diubah genetik

15.  i. Sidang Kemuncak Copenhagen 2009
Yang manakah cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha untuk mencapai
hasrat persetujuan dalam perkara di atas?

A  Kesedaran mengenai hak asasi
B  Kekurangan sumber tenaga manusia
C  Integriti rakyat mengenai alam sekitar
D  Kelemahan sistem pendididkan negara

Bahagian C (50 markah)

18. Malaysia sering terlibat dalam misi penghantaraan bantuan kemanusiaan kepada mangsa bencana alam di luar negara. Namun begitu, pelbagai masalah dihadapi oleh Malaysia untuk menjayakan misi tersebut. Jelaskan.

19. Kes wanita Malaysia yang dijadikan sebagai “keldai dadah” oleh sindiket dadah antarabangsa terus meningkat. Permasalahan ini jika tidak ditangani dengan segera boleh menimbulkan pelbagai risiko. Bincangkan.

20. Penemuan dan penjanaan tenaga nuklear banyak memberikan faedah kepada manusia. Namun begitu, pada masa yang sama tenaga ini juga mendatangkan risiko kepada kehidupan sejagat. Bincangkan.

Nota dari  sumber  pengajian am munni
Advertisements