MATA PELAJARAN SMA ( SEK ALIRAN AGAMA )

MATAPELAJARAN YANG DIAJAR
AKADEMIK MELAYU
1- Bahasa Melayu
2- Bahasa Inggeris
3- Sains
4-Matematik
5-Pendidikan Islam
6-Pendidikan Syariah Islamiah
7-Pendidikan Al-Quran & Sunnah
8-Tasawwur Islam
9-Kemahiran Hidup Bersepadu
10-Sejarah
11-Geografi
12-Sivik & Kemasyarakatan
13-Bahasa Arab Komunikasi
14-Bahasa Arab Tinggi
15-Ekonomi
16-Matematik Moden

_________________________________________________

AKADEMIK ARAB
1-Nahu
2-Sorf
3-Al-Quran Wa Tajwid
4-Tahfiz
5-Feqh Islami
6-Tauhid
7-Insyak
8-Sirah
9-Tafsir
10-Hadis
11-Balaghah
12-Adab Wa Nusus
13-Mantiq
14-Muthalaah
15-Arudh
16-Khat Arabi

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Advertisements