PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 6 TAHUN 2011 (PERATURAN DAN KADAR BEKALAN PAKAIAN SERAGAM)

TUJUAN
Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan baru berhubung
pembekalan pakaian seragam kepada penjawat awam.
LATAR BELAKANG
Pada masa ini, kelayakan pakaian seragam ditetapkan oleh Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1990 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5
Tahun 1995 dan akta/peraturan perkhidmatan berkaitan. Peraturan bagi
membekalkan pakaian seragam pula ditetapkan di bawah Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2002 (PP Bil.6/2002). Selaras dengan keadaan
semasa, Perbendaharaan bersetuju supaya PP Bil.6/2002 disemak semula.

TAFSIRAN
Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya dalam Pekeliling ini, tafsiran
di bawah ini hendaklah diikuti:
“Pakaian Seragam” adalah bermaksud pakaian dan kelengkapan lain
yang dibekalkan kepada pegawai yang layak seperti yang ditetapkan
dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1990, Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995 dan akta/peraturan perkhidmatan
berkaitan serta pindaannya.

KEMUDAHAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM

4. Semua agensi hendaklah menguruskan bekalan pakaian seragam
kepada pegawai masing-masing pada setiap tahun mengikut prosedur
perolehan dan peraturan kewangan semasa yang ditetapkan.
5. Agensi boleh memilih untuk membekalkan pakaian seragam mengikut
kaedah yang ditetapkan seperti berikut:
i. agensi menguruskan pembekalan pakaian seragam yang siap
dijahit dari kain berkualiti mengikut prosedur perolehan yang
berkuat kuasa; atau
ii. agensi menguruskan pembekalan kain berkualiti dan perolehan
perkhidmatan jahitan secara berasingan yang diuruskan oleh
kementerian/jabatan mengikut prosedur perolehan yang berkuat
kuasa; atau
iii. agensi mendapatkan kain berkualiti mengikut prosedur
perolehan yang berkuat kuasa dan mengagihkan kepada
pegawai supaya pegawai menguruskan sendiri jahitan pakaian
berkenaan dan seterusnya pegawai akan membuat tuntutan
bayaran balik bayaran upah jahit yang disokong dengan resit
atas kadar maksimum seperti berikut:
Bil. Jenis Pakaian Kadar Maksimum
1. Baju Lengan Panjang/ Pendek RM100
2. Sehelai Seluar Panjang RM130
3. Sepasang Baju Kurung Wanita RM120
4. Overall RM150
5. Overcoat RM100
6. Bagi urusan perolehan pakaian seragam di perenggan (i) dan (ii), tiada
kadar yang khusus ditetapkan bagi perolehan pakaian siap dijahit, perolehan
kain dan upah jahit. Agensi boleh menguruskan pembekalan pakaian
seragam tersebut mengikut prosedur perolehan yang berkuat kuasa tanpa
perlu memohon kelulusan Perbendaharaan, tertakluk kepada peruntukan
kewangan yang diluluskan.

KEMUDAHAN BEKALAN KASUT
7. Agensi boleh membekalkan kasut kepada pegawai mengikut pilihan
seperti berikut:
3
i. agensi menguruskan pembekalan kasut berdasarkan prosedur
perolehan kewangan yang berkuat kuasa mengikut bilangan
kelayakan pegawai di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7
Tahun 1990, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995
dan akta/peraturan perkhidmatan berkaitan serta pindaannya;
atau
ii. bagi pegawai yang layak dibekalkan dengan kasut/boot
keselamatan jenis kulit, agensi boleh membenarkan pegawai
membeli kasut dan seterusnya membuat tuntutan bayaran balik
yang disokong dengan resit bagi pembelian kasut mengikut
bilangan kelayakan pegawai tertakluk kepada kadar berikut:
(a) kasut kulit – maksimum RM150
sepasang; atau
(b) kasut/boot keselamatan
kulit
– maksimum RM250
sepasang.
8. Bagi pembekalan jenis kasut selain daripada di perenggan 7(ii) di atas,
agensi hendaklah mengikut tatacara prosedur perolehan yang sedang
berkuat kuasa.

KELENGKAPAN LAIN

9. Agensi boleh menyediakan kelengkapan lain berkaitan dengan pakaian
seragam pegawai mengikut prosedur perolehan yang berkuat kuasa.
TANGGUNGJAWAB KETUA AGENSI
10. Ketua Agensi adalah bertanggungjawab memastikan perkara berikut:
i. peraturan yang ditetapkan berhubung kelayakan, kuantiti, reka
bentuk dan warna pakaian seragam sebagaimana yang
ditetapkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1990,
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995 dan akta/
peraturan perkhidmatan berkaitan serta pindaannya dipatuhi
sepenuhnya;
ii. menentukan keperluan dan spesifikasi kasut adalah
bersesuaian dengan tugas pegawai;
iii. menyediakan garis panduan dalaman (sekiranya perlu) di
agensi bagi kadar perolehan bekalan kain dan upah jahit yang
sesuai sebagai satu bentuk kawalan dan untuk mengelakkan
pembaziran; dan
iv. memastikan peruntukan tahunan agensi adalah mencukupi bagi
menyediakarl pakaian seragam kepada pegawai pada setiap
tahun.

PEMAKAIAN PEKELlLlNG

11. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awarn
Negeri, Badarl Berkanurl Persekutuan darl Pihak Berkuasa Tempatan
tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing.

TARIKH KUAT KUASA

12. Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011.

PEMBATALAN

13. Dengan berkuat kuasanya Pekeliling ini, Pekeliling Perbendaharaan
Bil. 6 Tahun 2002 adalah dibatalkan.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s