TUGASAN SATELIT

Pengenalan

Apa itu satelit ? Satelit adalah objek yang mengelilingi atau mengorbit objek yang besar, seperti planet. Selain satelit semulajadi seperti bulan,terdapat juga  beratus-ratus satelit buatan manusia  yang juga mengorbit bumi.

 Orbit

Satelit buatan manusia mengelilingi bumi dengan 2 cara iaitu:

a)     Orbit polar

b)     Orbit geostationary

 a) Orbit Polar

Satelit orbit polar memberi gambaran bumi yang lebih global, mengelilingi hampir kepada kecondongan polar. Satelit yang berada di orbit polar bergerak dari Utara ke Selatan poles. Orbit polar mungkin berada beratus-ratus batu ke beribu-ribu batu diatas bumi. Kebiasaannnya satelit yang berhubung dengan bahagian orbit rendah mengelilingi bumi lebih kurang 14 kali dalam sehari, manakala satelit pada orbit yang tinggi pula mengorbit bumi kurang daripada 14 kali. Ini adalah kerana bumi berpusing lebih perlahan daripada satelit. Satelit akan mendapat pandangan yang sedikit berbeza pada setiap revolusinya. Selepas beberapa hari menamatkan pusingannya, satelit yang berada pada orbit polar mengelilingi hampir kesemua planet.

 b) Orbit Geostationary

Manakala, orbit geostationary ialah di mana satelit selalunya berada sama dengan posisi dengan bumi yang bergerak. Apabila bergerak dengan halaju dan arah yang sama dengan bumi, satelit ini akan kelihatan ‘stationary’. Satelit geostationary memberi gambaran yang lebih jelas dan membolehkan liputan kepada laporan cuaca. Ini adalah penting untuk memerhati perubahan cuaca di sesuatu tempat. Bagi satelit yang mempunyai altitude yang tinggi, orbit geoststionary akan mengelilingi bumi sekali bagi setiap 24  jam, sama dengan masa yang diambil bumi untuk  berputar pada paksinya.Selepas pelancaran satelit ke angkasa, ia tidak memerlukan tenaga bagi menggerakkannya. Satelit bergerak di dalam laluan yang mengelilinggi bumi yang dipanggil sebagai ‘orbit’. Setiap satelit perlu mempunyai laluan orbitnya dan memerlukan hukum fizik bagi menentukan jenis laluannya.

Apa itu Satelit Orbit?

Satelit orbit berfungsi disebabkan diantara dua tenaga yang sama rata. Orbit adalah kombinasi halaju satelit ( kelajuan yang bergerak didalam garisan lurus ) dan tenaga graviti bumi yang menarik satelit. Tenaga ini adalah tenaga yang menyebabkan kesemua planet berada pada paksinya didalam sistem solar. Graviti ini menarik jisim – jisim atau berat  bumi dan jisim satelit tersebut. Secara asasnya, graviti akan mengekalkan halaju satelit daripada  terkeluar atau ‘terbang’ keluar daripada bumi dan halaju satelit juga akan mengekalkan tenaga graviti untuk menarik satelit kembali ke bumi.Secara konsep asasnya adalah seperti permainan ‘yo – yo’. Anggap bola yo – yo adalah satelit, dan bahagian akhir tali, iaitu tangan kita adalah bumi. Jika kita memusingkan bola yo –yo tersebut di dalam satu bulatan, tali tersebut akan bertindak sebagai graviti. Tanpa tali tersebut, bola yo –yo akan terkeluar, tetapi tanpa berat dan pergerakan ke depan bola yo – yo, tali tersebut akan jatuh ke tanah Memandangkan Bumi berpusing dari arah barat ke timur pada paksinya, maka satelit dapat dilihat bergerak laju atau perlahan. Satelit pada orbit  yang bergerak ke arah timur  akan kelihatan bergerak dengan perlahan bagi kita yang berada di bumi. Manakala, bagi satelit yang bergerak ke arah barat pula akan kelihatan bergerak dengan laju. Dari bumi, terdapat hanya satu orbit yang kelihatan seperti tidak bergerak. Ia dipanggil sebagai  ‘geostationary orbit’ atau dikenali juga sebagai geosynchronous.

Kelebihan dengan mempunyai satelit pada satu orbit daripada terdapat orbit yang lain selalunya bergantung pada kecondongannya. Apabila jurutera merekabentuk satelit, dan juga fungsinya, mereka perlulah memilih orbit yang tertentu yang sesuai dengan fungsinya. Jika satelit berapa pada orbit yang sangat tinggi, ianya tidak mampu melihat objek dibumi dengan jelas tidak seperti orbit yang rendah dan hampir ke permukaan bumi. Seperti juga kelajuan satelit tersebut yang bergerak pada orbit, sudut pergerakan mengelilingi bumi, kawasan dimana cerapan satelit boleh dibuat, dan frekuensinya merupakan faktor bagi menentukan orbit satelit.

Paling penting di dalam menentukan kedudukan satelit adalah tempat pelancarannya. Sebagai contoh, NASA melancarkan satelit di tempat pelancarannya di Cape Canaveral, Florida. Ianya mempunyai kadar darjah kecondongan yang kurang, jadi satelit tersebut tidak akan terlalu condong daripada garisan equator. Satelit juga dilancarkan daripada tempat dimana mempunyai latitut yang tinggi seperti Canada, dimana ianya mempunyai kadar kecondongan yang tinggi, maka  satelit yang dilancarkan ke polar orbit daripada tempat yang jauh di utara Canada. Untuk meletakkan satelit pada orbit equatorial, sebagai contoh, adalah lebih baik ianya dilancarkan pada kawasan yang paling hampir dengan equator.

Elemen Keplerian

Terdapat 6 jenis elemen di dalam menentukan orbit satelit. Ia  dipanggil sebagai satellite orbital element atau dikenali sebagai KeplerianElement ( sempena nama Johann Kepler (1571 – 1630)).Dalam model Keplerian,satelit mengorbit pada elips yang berada pada bentuk dan orientasi yang tetap. Bumi berada pada satu fokus elips dan bukan di tengah (melainkan apabila orbit elips merupakan suatu bentuk bulatan yang lengkap).

 Diantara 6 elemen Keplerian ialah :

1)     Inclination ( ί )

2)     Eccentricity ( e )

3)     Longitude of ascending node ( Ω )

4)     Argument of periapsis ( ω )

5)     Mean anomaly ( M )

6)     Orbital period ( T  )

Gambarajah diatas merupakan parameter orbit Keplerian

1 )  Inclination ( ί )

Ia juga sebagai orbital inclination. Ianya merupakan jarak sudut diantara orbit satelit dan equator. Elips orbit berada dikawasan yang rata yang dikenali sebagai orbital plane. Kebiasaannnya orbital plane ini melalui terus ke tengah bumi tetapi akan mengalami sedikit kecondongan di sebarang sudut relatif dengan equator.Kecondongan adalah sudut diantara orbital plane dan equatorial plane. Kebiasaannya, kecondongan adalah nombor diantara 0 dan 180 darjah.

Bagi orbit dengan kecondongan ( inclination ) hampir kepada 0 dipanggil sebagai orbit equatorial ( ini adalah kerana satelit melintas diatas poles utara dan selatan). Penyilangan  bagi equatorial plane dan orbital plane merupakan garisan yang dipanggil sebagai line of nodes.

2) Eccentricity ( e )

Di dalam  model orbit keplerian, orbit satelit merupakan suatu elips. Eccentricity lebih banyak memberitahu bentuk bagi suatu elips. Apabila nilai e = 0, elips merupakan suatu bulatan. Apabila nilai e menghampiri 1, elips tersebut akan menjadi sangat panjang dan nipis.

3) Longitude of ascending node ( Ω )

Selepas inclination diterangkan dengan lebih terperinci, masih lagi terdapat  orbital plane yang tidak dapat dikira. ‘Line of nodes’ boleh terkeluar pada sebarang tempat sepanjang equator. Sekiranya dapat diketahui pada sepanjang equator dimana ‘line of nodes’ terkeluar, maka orbital plane dapat dispesifikasikan. Boleh dikatakan ianya terkeluar pada 2 lokasi, jadi, kita hanya perlu menspesifikasikan salah satu sahaja. Salah satu dipanggil sebagai ‘ascending node’ dimana satelit akan menyeberangi equator dari arah selatan ke utara. Bagi yang lagi satu, ianya dipanggil sebagai ‘descending node’ dimana satelit akan menyeberangi equator dari arah utara ke selatan. Pada kebiasaannya, lokasi ‘ascending nodes’ akan dispesifikasikan.

Sekiranya bumi di dalam keadaan berpusing, ini bermakna kita tidak dapat menggunakan kaedah biasa iaitu sistem koordinat latitud atau longitud untuk menspesifikasikan lokasi titik ‘line of nodes’. Sebaliknya,  kita juga boleh menggunakan sistem koordinat astronomi, dikenali juga sebagai sistem right ascension / declination dimana iainya tidak berpusing bersama bumi. ‘right ascension of ascending node’ merupakan sudut, diukur dari titik tengah bumi, daripada ‘vernal equinox’ kepada ascending node.

 4) Argument of periapsis ( ω )

Juga dikenali sebagai Argument of Perigee. Selain itu ianya adalah lebih kepada menspesifikasikan satu sudut. Titik dimana satelit adalah hampir kepada bumi dipanggil sebagai perigee, atau juga dipanggil sebagai periapsis atau periocus. Manakala titik yang paling jauh daripada bumi pula di panggil apogee. Apabila kita melukis garisan daripada perigee ke apogee, garisan ini dipanggil ‘line of apsides.’. Line of apsides melalui pusat bumi dan satu lagi garisan yang melalui pusat bumi, seperti yang diketahui iaitu line of nodes. Sudut antara 2 garisan ini  di kenali sebagai argument of perigee. Apabila  dua garisan bersilang, ia akan membentuk dua suduh tambahan. Untuk lebih jelas lagi, kita boleh katakan bahawa argumenmt of perigee ialah sudut daripada ascending node ke perigee.

5) Mean anomaly ( M )

Sekarang kita mempunyai saiz, bentuk dan orientasi orbit yang telah terbentuk, yang tinggal hanyalah menspesifikasikan kedudukan satelit yang sebenar dielips pada masa yang tertentu. Bagi orbital elemen ( Epoch ) menspesifikasikan masa tertentu, maka kedudukan dielips ditentukan pada masa satelit berada tepat pada masa Epoch.

Mean anomaly adalah suatu sudut  yang bergerak secara seragam dalam masa dari 0 ke 360 darjah pada satu putaran. Ini mentakrifkan bahawa 0 darjah berada di perigee dan 180 darjah di apogee.

Sekiranya satelit berada pada bulatan orbit  ( bergerak pada kelajuan yang sekata ) dan dilihat pada titik tengah bumi dan mengukur sudut daripada perigee,ini akan dapat ditunjukkan kearah satelit. Satelit didalam orbit yang bukan bulatan bergerak pada kelajuan yang tidak sekata, maka hubungan tidak akan kekal. Hubungan ini akan kekal untuk 2 titik utama pada orbit, walaubagaimanapun tanpa mengambil kira eccentricity. Kebiasaannnya perigee akan muncul pada Mean Anomaly = 0, dan apogee pula muncul di Mean Anomaly = 180 darjah.

6) Orbital Period ( T )

Orbital Period menjelaskan hubungan dianatara kelajuan satelit dan jaraknya dengan bumi. Satelit yang dekat dengan bumi akan bergerak dengan laju manakala satelit yang berada jauh adalah lebih perlahan. Ini bermakna kita akan dapat mencapai perkara yang sama  dengan menspesifikasikan kelajuan pergerakan atau jaraknya dengan bumi. Satelit dalam orbit bulat bergerak pada kelajuan yang sekata. Bagi satelit yang bergerak pada bukan bulatan orbit, akan bergerak lebih pantas apabila ianya menghampiri bumi dan bergerak lebih perlahan bila berada jauh daripada bumi.

Keplerian element boleh diperolehi daripada orbital state vectors dengan mengunakan perisian atau pengiraan secara langsung. Jika dilihat 3 orbital elemen yang pertama merupakan Eulerian angles yang memberi maksud bahawa orientasi orbit adalah relatif dengan sistem koordinat fiducial. Manakala maksud nombor 4 dan 5 adalah lebih kepada bentuk orbit dan akhir sekali adalah membentuk lokasi bentuk orbit pada masa tertentu.

APAKAH SATELIT

Menurut  Kamus Dewan, satelit bermaksud sesebuah objek yang bergerak dan beredar  mengelilingi sebuah objek yang lain. Dalam istilah astronomi, satelit  merupakan suatu objek di angkasa yang bergerak mengelilingi suatu objek  lain yang lebih besar dan kekal berada dalam graviti objek tersebut.  Contohnya, bulan merupakan satelit kepada bumi, atau bumi dan  planet-planet lain merupakan satelit kepada matahari.

Namun  begitu, pada umumnya, satelit lebih dikenali sebagai objek buatan  manusia yang ditempatkan di ruang angkasa bagi melaksanakan tugasan  tertentu dan bergerak mengelilingi bumi.

SEJARAH SATELIT

Sejarah  mengenai satelit bermula dengan pelancaran Sputnik 1 milik Soviet Union  pada 4 Oktober 1957 bagi Program Soviet Sputnik. Ini merupakan  permulaan kepada persaingan dalam eksplorasi angkasa dan teknologi  satelit dalam perang dingin di antara Soviet Union dan Amerika Syarikat.  Kemudian, Sputnik 2 telah dilancarkan pada 3 November 1957 yang turut  membawa seekor anjing bernama Laika. Amerika Syarikat mula melancarkan  satelitnya, iaitu Explorer 1 pada 1 Februari 1958 sebagai respon kepada  pelancaran Sputnik 1.

Sebelum  ini, terdapat beberapa penulisan fiksyen dan teori mengenai eksplorasi  ke angkasa dan bulan. Antaranya adalah seperti karya ‘The Brick Moon’  oleh Edward Everett Hale pada tahun 1869, karya ‘The Exploration of  Cosmic Space by Means of Reaction Devices’ oleh Konstantin Tsiolkovskly  pada tahun 1903, karya ‘The Problem of Space Travel – The Rocket Motor’  oleh Herman Potocnik pada tahun 1935 dan artikel ‘Wireless World’ oleh  Arthur C. Clarke pada tahun 1945.

JENIS-JENIS SATELIT

Terdapat beberapa jenis dan kategori satelit yang kini digunakan dan berada di ruang angkasa, antaranya adalah seperti berikut:

  • Satelit anti-satelit – satelit yang dilengkapi dengan senjata dan berupaya memusnahkan satelit atau objek angkasa yang lain.
  • Satelit astronomi – satelit yang digunakan untuk memerhati dan mengkaji planet, bintang dan objek dalam sistem solar yang lain.
  • Biosatellites – satelit yang menempatkan objek atau organisma hidup bagi tujuan penyelidikan saintifik.
  • Satelit komunikasi – satelit yang ditempatkan bagi kegunaan telekomunikasi.
  • Satelit pandu arah – satelit yang digunakan untuk navigasi dan penentuan lokasi menggunakan aplikasi GPS.
  • Satelit pantau bumi – satelit yang digunakan untuk memantau bumi bagi tujuan pemerhatian alam sekitar, meteorologi dan pemetaan.
  • Satelit cuaca – satelit yang digunakan untuk tujuan meterologi dan pemantauan perubahan iklim.
  • Satelit ketenteraan – satelit komunikasi dan satelit pantau bumi yang digunakan oleh pihak tentera dan perisikan.
  • Satelit  kecil – satelit yang bersaiz kecil seperti satelit mini (200-500 kg),  satelit mikro (10-200 kg) dan satelit nano (bawah 10 kg).
  • Stesen  angkasa – struktur bangunan yang dibina yang membolehkan manusia hidup  di angkasa lepas. Stesen ini direka bagi membolehkan manusia tinggal  selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Contohnya, International  Space Station (ISS).

International Space Station (ISS)

RANGKAIAN PENGAWASAN ANGKASA (SPACE SURVEILLANCE NETWORK)

Rangkaian  Pengawasan Angkasa Amerika Syarikat (Space Surveillance Network – SSN)  telah diwujudkan bagi memantau pergerakan dan aktiviti objek-objek di  angkasa sejak tahun 1957. Semenjak itu, SSN telah mengesan lebih  daripada 26,000 objek di angkasa. Pada masa ini, SSN telah mengesan  lebih 8,000 objek buatan manusia di angkasa. Daripada bilangan tersebut,  terdapat juga objek buatan manusia yang telah jatuh ke bumi, sama ada  terbakar di atmosfera ataupun terhempas di bumi atau laut. Hanya tujuh  peratus daripada bilangan objek buatan manusia tersebut yang masih  beroperasi (satelit), manakala bakinya merupakan space debris, iaitu  objek buatan manusia yang tidak berfungsi dan menjadi ‘sampah’ di ruang  angkasa.

Space Debris

Ilustrasi kepadatan Space Debris

PELANCARAN SATELIT BAGI TAHUN 2009

Dari  Januari hingga September 2009, sekurang-kurangnya 84 buah satelit telah  dilancarkan ke ruang angkasa melibatkan 42 proses pelancaran. Daripada  jumlah ini, tiga pelancaran telah gagal dan lima satelit gagal  berfungsi. Satelit-satelit yang dilancarkan melibatkan beberapa buah  negara seperti Amerika Syarikat, Rusia, Jepun, China, India,  Switzerland, Korea Selatan, Kesatuan Eropah, German, Perancis, Belanda,  Itali, Kanada, Iran, Indonesia dan termasuk juga Malaysia. Bagi tahun  ini, Malaysia telah melancarkan dua satelit, iaitu satelit komunikasi,  Measat -3A dan satelit pantau bumi, RazakSat.

Satelit pantau bumi RazakSat milik Malaysia

KESAN PELANCARAN SATELIT

Kebanyakan  satelit yang dibangunkan menjurus kepada aktiviti kajian dan  penyelidikan dalam pelbagai bidang. Tidak kurang juga yang digunakan  bagi tujuan pemantauan, pemetaan dan komersil. Perkembangan yang pesat  dalam teknologi angkasa lepas ini dikatakan mampu memberi perkembangan  positif terhadap pemeliharaan dan pembangunan di bumi.

Namun  begitu, ini juga turut memberi kesan negatif terhadap ruang angkasa,  iaitu kesesakan ruang angkasa dengan space debris berbanding bilangan  satelit yang masih berfungsi. Lambakan space debris ini bukan sahaja  memberi ancaman kepada penduduk di bumi, malah mampu memberi ancaman  kepada satelit-satelit dan kapal angkasa yang berada di orbit. Walaupun  isu mengenai space debris ini dibincangkan dalam pelbagai forum di  peringkat antarabangsa, bilangan space debris ini dikatakan semakin  bertambah. Dianggarkan berat space debris yang telah dapat dikesan  adalah 5,500 tan.

Selain  daripada space debris, satelit-satelit ketenteraan dan perisikan yang  dilancarkan turut memberi ancaman keselamatan. Walaupun satelit ini  bertujuan untuk menjaga keselamatan negara tertentu, namun ianya masih  boleh digunakan untuk memantau negara-negara lain, dan ini turut  mengundang kepada isu keselamatan dan kedaulatan. Sehingga kini, tiada  panduan dan penguatkuasaan mengenai kawalan terhadap aktiviti  satelit-satelit jenis ini kerana sukar untuk pembuktian terhadap  tindakan tersebut.

Ilustrasi satelit komunikasi Palapa-D milik Indonesia

Ilustrasi satelit komunikasi Measat-3A milik Malaysia

Ilustrasi satelit komunikasi Telstar-11N milik Kanada

Satelit kajicuaca GOES-O milik Amerika Syarikat

SATELIT PENGIMEJAN: KELEBIHANNYA YANG NYATA, KEBURUKAN DISEBALIKNYA
Kelebihan  yang terdapat pada satelit ternyata memberikan faedah kepada kita semua  dalam menjalani kehidupan harian. Siaran televisyen dan radio, jaringan  telekomunikasi, penggunaan Global Positioning System (GPS) untuk  panduan perantauan yang tepat  serta penggunaan internet, kesemuanya  menghubungkan manusia di antara satu sama lain walau di mana mereka  berada. Namun disebalik kecanggihan yang dinikmati ini, terdapat  keburukannya apabila ia disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Kelebihan  yang terdapat pada satelit ternyata memberikan faedah kepada kita semua  dalam menjalani kehidupan harian. Siaran televisyen dan radio, jaringan  telekomunikasi, penggunaan Global Positioning System (GPS) untuk  panduan perantauan yang tepat  serta penggunaan internet, kesemuanya  menghubungkan manusia di antara satu sama lain walau di mana mereka  berada. Namun disebalik kecanggihan yang dinikmati ini, terdapat  keburukannya apabila ia disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Satelit  pengimejan yang mengorbit bumi berupaya untuk mencerap imej permukaan  bumi dengan kualiti cerapan yang sangat tinggi. Atas kelebihan tersebut,  terdapat banyak aplikasi di internet yang memaparkan imej satelit rupa  bentuk muka bumi sesuatu kawasan. Penggunanya hanya perlu menaip lokasi  yang ingin ditinjau, dan aplikasi tersebut akan terus memaparkan imej  satelit kawasan yang ditetapkan dalam skala tertentu. Aplikasi tersebut  mendakwa menawarkan maklumat geografi sesuatu kawasan dalam bentuk imej  sebenar dan ianya dikemaskini secara berkala. Butiran lanjut tentang  tanda pandu penting dalam imej satelit tersebut seperti bangunan milik  persendirian dan sebagainya, boleh disumbangkan oleh para pengguna  aplikasi tersebut.

Ciri-ciri  aplikasi yang dinyatakan di atas tampak amat mesra pengguna dan  memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mengemaskini butiran  tertentu tanpa sebarang sekatan nyata. Sekiranya ciri ini dieksploitasi  oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sudah tentu ianya akan  mendatangkan kemudaratan tidak lain dan tidak bukan iaitu kepada pihak  pengguna sendiri. Maklumat palsu akan digunapakai oleh pengguna yang  tidak dapat menentukan kesahihannya dan perkara ini akan terus berlaku  sehingga ada pihak yang menyedari akan kepalsuan maklumat tersebut  tampil untuk memaklumkan kepada para pengguna lain. Aplikasi tersebut  juga boleh dijadikan alat untuk menabur fitnah, memburuk-burukkan  individu tertentu serta untuk mengelirukan pengguna lain dengan  meletakkan butiran tanda pandu yang palsu dalam imej satelit sesuatu  kawasan.

Dalam  pada itu imej satelit yang boleh diakses secara bebas oleh sesiapa  sahaja mendatangkan risiko terhadap keselamatan negara sekiranya  digunakan bagi tujuan-tujuan negatif dan salah di sisi undang-undang  setempat. Ini jelas menunjukkan bahawa walaupun pada asalnya aplikasi  pembekalan imej satelit  diguna untuk membantu mendapatkan maklumat yang  tepat, jitu dan terperinci, namun tanpa undang-undang kawalan atau  etika penggunaan yang khusus, ianya berisiko untuk mendatangkan  kemudaratan dan boleh bertukar menjadi pencerobohan terhadap hak  peribadi dan mengancam keselamatan negara.

Menyedari  hakikat ini terdapat beberapa buah negara yang mengenakan sekatan dan  larangan terhadap pengelola aplikasi tersebut supaya tidak memaparkan  secara jelas imej kawasan-kawasan tertentu yang dianggap kritikal dan  strategik. Jika dilihat semula, ada antara imej tersebut dikaburkan atau  dihilangkan manakala terdapat juga yang hanya membenarkan imej yang  lama dan bukannya terkini. Kerajaan Malaysia turut mengambil langkah  proaktif dalam isu ini dengan memperkenalkan arahan-arahan tertentu yang  perlu dipatuhi oleh sektor awam dan juga swasta bagi mengawal tahap  keselamatan penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi yang  baru supaya ianya tidak jatuh ke tangan mana-mana pihak yang tidak  sepatutnya. Kita sebagai pengguna turut perlu bersama-sama memikul  tanggungjawab untuk mencegah penipuan dan perlakuan memfitnah dengan  melaporkan perlakuan tersebut kepada pihak berwajib dan pembekal  aplikasi pemaparan imej satelit tersebut disamping saling berkongsi  maklumat yang tepat antara satu sama lain bagi memastikan faedah  daripada teknologi satelit dapat dirasai bersama.

RUJUKAN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.