ASTRONOMI @JUPEM /ASTROFOTO

KE  WEB ASTROFOTO…klik

ASTRONOMI DI JUPEM

Pameran Astronomi

SempenaSeminar Falak Syarie di Pahang D ALAM bidang astronomi JUPEM terlibat secara langsung dalam menyedia dan membekal maklumat seperti penyediaan Takwim Islam , jadual waktu sembahyang, penentuananak bulan Syawal dan Ramadan, arah kiblat, jadual cerapan dan ramalan air pasang surut dan pelbagai maklumat yang berkaitan dengannya. JUPEM juga merupakan salah satu anggota Ahli Jawatankuasa Teknikal Kalendar Islam. Ahli-ahli Jawatankuasa ini dilantik setiap dua tahun sekali secara perseorangan. Ianya terdiri daripada pegawai yang beragama islam dari agensi-agensi yang terlibat secara langsung di bidang ini. Kemajuan astronomi dapat menyumbang kepada perkembangan kegemilangan tamadun Islam. Sehubungan dengan ini, pada 29 Disember 2004, bertempat di Hotel Seri Malaysia, Kuantan Pahang berlangsungnya Seminar Falak Syarie peringkat negeri Pahang. Perasmian telah disempurnakan oleh Y.B.

Dato’ Tan Aminuddin bin Hj. Ishak, Timbalan

Menteri Besar Pahang.

Dalam ucapan perasmian beliau menyeru semua umat Islam agar menghayati bidang Ilmu Falak Syarie untuk menyumbang kepada perkembangan kegemilangan tamadun Islam. Beliau juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas usaha Jabatan Mufti Negeri Pahang,Jawatankuasa Seminar Falak Syarie peringkat negeri Pahang 2004 dan penglibatan agensi kerajaan, berjaya mengadakan majlis seminar ini bagi melahirkanmukmin yang berilmu. Beliau juga mencadangkan penganjuran seminar seumpama ini di masa akan datang melibatkan penuntut-penuntut Institut Pengajian Awam selain kakitangan awam kerana ia banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Jemputan untuk membentangkan kertas kerja bertajuk “Kaedah Penentuan Aidiladha Dari Sudut Syariah” oleh pegawai kanan JUPEM, Dr. Azhari bin Mohamad di seminar ini memberi peluang kepada JUPEM memberi sumbangan lebih aktif dalam bidang astronomi.

Seramai 200 orang telah dijemput untuk menghadiri seminar ini, terdiri daripada kakitangan awam dan orang ramai dari seluruh negeri Pahang serta beberapa orang dari negeri lain. Pegawai JUPEM Pahang turut hadir dalam upacara perasmian seminar ini. Pihak penganjur juga mengucapkan penghargaan kepada Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia di atas kesudian mengadakan pameran sempena seminar ini. Dalam program lawatan di ruang pameran JUPEM tetamu-tetamu kehormat dan peserta-peserta seminarbertempat di Hotel Seri Malaysia, Kuantan Pahang berlangsungnya Seminar Falak Syarie peringkat negeri Pahang. Perasmian telah disempurnakan oleh Y.B. Dato’ Tan Aminuddin bin Hj. Ishak, Timbalan Menteri Besar Pahang. Dalam ucapan perasmian beliau menyeru semua umat Islam agar menghayati bidang Ilmu Falak Syarie untuk menyumbang kepada perkembangan kegemilangan tamadun Islam. Beliau juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas usaha Jabatan Mufti Negeri Pahang, Jawatankuasa Seminar Falak Syarie peringkat negeri Pahang 2004 dan penglibatan agensi kerajaan, berjaya mengadakan majlis seminar ini bagi melahirkan mukmin yang berilmu. Beliau juga mencadangkan penganjuran seminar seumpama ini di masa akan datang melibatkan penuntut-penuntut Institut Pengajian Awam selain kakitangan awam kerana ia banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Jemputan untuk membentangkan kertas kerja bertajuk “Kaedah Penentuan Aidiladha Dari Sudut Syariah” oleh pegawai kanan JUPEM, Dr. Azhari bin Mohamad di seminar ini memberi peluang kepada JUPEM memberi sumbangan lebih aktif dalam bidang astronomi. Seramai 200 orang telah dijemput untuk menghadiri seminar ini,terdiri daripada kakitangan awam dan orang ramai dari seluruh negeri Pahang serta beberapa orang dari negeri lain. Pegawai JUPEM Pahang turut hadir dalam upacara perasmian seminar ini. Pihakpenganjur juga mengucapkan penghargaan kepada Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia di atas kesudian mengadakan pameran sempena seminar ini.Dalam program lawatan di ruang pameran JUPEM tetamu-tetamu kehormat dan peserta-peserta seminar telah diberi penerangan peranan JUPEM dalam aktiviti-aktiviti astronomi melalui poster-poster JUPEM dan peralatan ukur dan pemetaan seperti teleskop dan alat ukur total station. Ilmu Falak Syarie atau Astronomi telah diiktiraf oleh masyarakat sains dunia sebagai ratu sains (the queen of sciences) . Ilmu ini berkait dengan pengkajian bagi mengetahui kedudukan, peredaran, pergerakan dan fenomena jasad-jasad samawi seperti bintang-bintang,matahari, planet-planet, bulan dan sebagainya untuk tujuan-tujuan ter tentu. Sejarah Islam juga menunjukkan bahawa kemajuan astronomi telah menyumbangkan kepada perkembangan kegemilangan tamadun Islam.

Layari  Astronomi  diPORTAL  JUPEM

artikal dari
lapuran jupem
pautan ke blog olih
hazaldin JUPEM twbkl.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.