AJARAN SESAT? DIMALAYSIA

lia-eden_ajaran sesat

Definisi

Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) atau Bidah atau kadangkala ditulis sebagai bid’aah, bid’aah (dari bahasa Arab بدعة yang secara harfiah bererti “memulai”), menurut Oxford English Dictionary, adalah “pandangan atau doktrin teologi atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik atau Ortodoks, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dengan doktrin gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dll., yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa.”

mirza3

Fahaman atau ajaran sesat ini semestinya wujud di Asia seperti ajaran Qadiani oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult, bahasa Cina:邪教)merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan degan norma masyarakat umum.

Dalam bahasa sehari-harian, “organisasi ajaran sesat”(OAS) sentiasanya membawa kepada maksud konotasi yang buruk. Daripada itu, biasanya tiada satu oraganisasi yang sanggup menerima label ini. Penamaan sesuatu oraganisi sebagai “organisasi ajaran sesat” kadang kala diasiosiasikan oleh pihak yang berkenaan sebagai satu bentuk “diskriminasi” ataupun satu bentuk “hemogoni golongan majoriti”, yakni penindasan golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Golongan yang sentiasa diberi penamaan ini ialah golongan yang menganjurkan pergerakan “agama baru”.

Ciri ciri organisasi ajaran sesat

Mempunyai Pengucapan mengenai Alam Ghaib
Pengucapan mengenai alam ghaib memberikan organisasi ini ciri-ciriagama. Biasanya pengucapan ini diadakan dalam bentuk ajaran yang wajib dipercayai oleh semua ahli.
Mempunyai Sifat Anti-Masyarakat
Satu sifat yang ketara untuk OAS ialah mempunyai sifat anti-masyarakat. OAS sentiasanya menganggap golongan majoriti masyarakat adalah “bodoh” dan merekalah yang “bijak” kerana menganggap dirinya telah menemui “kebenaran”. Mereka sentiasanya membenci masyarakat umum, menganggapnya bersifat dosa ataupun “kotor”. Oleh itu, mereka akan mengelakkan diri daripada masyarakat umum, ataupun bersikap sebagai “penyelamat” apabila berdepan dengan orang umum.
Mempunyai seorang Ketua yang dipujakan seperti dewa
OAS biasanya mempunyai seorang ketua yang dipuja seperti dewa. Ketua OAS biasanya mengenal diri sebagai nabi dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu.
Mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap ahlinya
Penyertaan seseorang ke dalam sesautu OAS akan mengubah tingkah lakunya. OAS bukan sahaja mempegaruhi kehidupan seseorang dengan memberikan pelbagai ajaran kepadanya, malah kadang kala OAS juga menggunakan tindakan fizikal untuk mengawal ahlinya. Ini termasuk kawalan untuk bersosial dan juga kawalan bergerak.

Fenomena ini juga berlaku di Malaysia, sebagai contoh ajaran Bahai, ajaran Ahmadiah / Qadiani, ajaran Al-Arqam, ajaran Tarikat Abul Razak, ajaran Ayah Pin, ajaran Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol, ajaran Rasul Melayu dan banyak lagi. Ajaran-ajaran ini bertentangan dengan hukum-hukum dari Al-Quran, sunnah, dan ahlil sunnah wal jamaah..Sambungan…..

ANDA BOLIH MENELITI APAKAH HUKUM HUKUM  BAGI PELAKUAN  YANG MELAKUKAN SESUATU YANG DI SANGSIKAN CLICK KE  E-FATWA

E-FATWA

SAKSIKAN VIDEO CLIP DARI YOUTUBE  INI  DAN FIKIRKAN ….

ayahpin21- dan isteri isterinya

Ayah pin dengan isteri isterinya

1. SKY OF KINGDOM- AYAH PIN

ILMU TASAWUF MORDEN

NABI PALSU- AJARAN HAJI KAHAR-sila semak majlis fatwa

TARIQAT NAQSHABDANDIAH-sila semak majlis fatwa

TARIQAT  WAHHBI NAQSHABDIAH-Sila semak majlis  fatwa

INGAT  CLIK  E-FATWA

sumber dari wikipedia dan youtube dan di susun oleh
hazaldin.topobarat.kuala lumpur

Copyright okt 2009

One comment on “AJARAN SESAT? DIMALAYSIA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.