HIDROGRAFI 1

FOC_ex44x1PENGENALAN

Ukur Hidrografi merupakan sains dan teknologi pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang penting mengenai sifat-sifat dan rupa bentukdasar laut, jisim tanah dan ciri-ciri dinamik air laut.

Ia termasuklah batimetri, geologi, geofizik, pasang-surut, arus, ombak dan sifat-sifat fizikal air laut.

Pada asasnya, carta hidrografi mengandungi maklumat berikut :

Kkedalaman paramukadasar laut dengan menitikberatkan kepada keselamatan pelayaran

Sempadan pantai termasuk topografi pantai

Pelbagai bantuan pelayaran seperti boya, rumah apidsb

Gambaran topografi dasar laut dan maklumat lain yang dapat membantu pelayaran.

PENGENALAN…sambungan…

Secara amnya, Ukur hidrografi boleh dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu a)Hidrografi pinggir pantai (coastral)Ia merupakan pengukuran hidro yang dilakukan di persisiran pantai seperti melakukan kerja-kerja pembinaan jeti, pelabuhan, kerja-kerja struktur kejuruteraan, masalah hakisan pinggir pantai,penambakanpantai dan perubahan pasang surut air laut.b)Hidrografi lepas pantai (off-shore)Pengukuran jenis ini merupakan pengukuran yang dilakukan bagi kerja-kerja pengutipan data bagi kerja-kerja seperti pengurusan alam sekitar, pengurusan perikanan, pengurusan kehidupan dasar laut dan juga kerja-kerja pengutipan data hidrografi bagi penentuan  kawasan pinggir pantai seperti “continental shelf”. Kerja-kerja ukur hidrografi lain yang terlibat adalah penjelajahan dan kerja cari gali galian dasar laut seperti minyak dan gas.c)Hidrografi laut jauh (oceanic)Pengukuran jenis ini adalah seperti kerja-kerja pengumpulan data hidrografi bagi pemetaan dasar laut, kandungan dasar laut dan perubahan dasar laut semasa.


SPESIFIKASI IHO UNTUK PENGUKURAN HIDROGRAFI

Standard IHO untuk pengukuran hidrografi disediakan bertujuan untuk menyediakan panduan minimum yang boleh diterima dalam menjalankan ukur hidgrografi

Panduan ini diwujudkan bagi memastikan kepadatan data dan kejituan pengukuran mencukupi bagi menjamin keselamatan pelayaran


higrography Instrument,alat ukur Hidrigrafi

Hidrography Instrument.

MAKLUMAT YANG ADA PADA CARTA

Garisan pantai (shoreline) -sempadan daratan dan air.Paras Air Tertinggi (High Water Line) biasanya digunakan.

Depan pantai dan kawasan kering (foreshore and drying area) -sempadan garis pantai dengan ketinggian datum carta.Ia bergantung kepada pasang-surut, kelihatan semasa surut dan tenggelam semasa pasang.

Kedalaman dan ketinggian kering -ketinggianparamukakawasan pantai dan kawasan kering berasaskan datum carta.

Kontor kedalaman -garisan yang mempunyai kedalaman yang sama.

Kualiti dasar laut -tanda nama yang menggambarkan jenis dasar laut,misalnyaL-lumpur, B -batu,dsb.

Bantuan pelayaran -menunjukkan kawasan bahaya (batu karang, kapal karam,dsb), rumah api, boya keselamatan,lalauanselamatdsb

MAKLUMAT YANG ADA PADA CARTA

Mercutanda(landmarks) -tandasemulajadiatau buatan yang boleh kelihatan dari pantai dan boleh digunakan untuk mendapat jarak dan bearing seperti bangunan, bukit,dsb.

Butiran maritim -butiranbuatan manusia yang penting atau berguna unt pelayaran seperti jeti, pelabuhan,breakwaters, jambatan, kabel dasar laut,dsb.

Topografi pantai dan daratan -butir-butiran semulajadiatau buatan manusia, gariskontor, ketinggiandsb.Maklumattidaklahsebanyak maklumat hidrografi.

PERALATAN KERJA HIDROGRAFI

alat hidrografi di INSTUNBuatHidrografi

hazaldin  twbkl

8888888888888888888888888888888888888888888888888888

04-topography_ hidrography

Keterangan photo di atas

Asia yang pusat merangkumi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan, lima negara menempatkan separuh jalan antara Atlantik dan Pasifik, gunung-ganang Tien-Shan dan laut kaspian.Rantau ini kaya dengan sumber asli,  dari segi industri dieksploitasikan dan diproses untuk berdekad lamanya, sering membawa kepada pencemaran alam sekitar yang banyak . Dekad bagi perlombongan Uranium telah memusnahkan  rantau ini dengan dengan teruk  sekali.mempertahankan simpanan buangan radioaktif tempat-tempat. Kazakhstan telah peringkat tinggi sinaran asli adalah bertambah oleh sisa-sisa bagi tapak ujian nuklear termasuk nuklear Semi palatinsk berdasarkan  ujian ke atas beberapa mayat bagi mengetahui had  pencemaran industridan alam sekitar.

ISDC-meeting-in-Bishkek

link artikal

environment security

hazaldin  tbkl

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

mercuryoceansampling_l

Keterangan gambar di atas

Di seluruh dunia, 75 peratus pendedahan manusia untuk raksa adalah daripada penggunaan ikan laut itu dan kerang. Di Amerika Syarikat, kira-kira 40 peratus semua pendedahan manusia untuk raksa adalah daripada tuna dituai dalam Lautan Pasifik, menurut Elsie Sunderland, satu pengarang bersama AS kebelakangan ini kajian Geologic Survey.

hazaldin  twbkl.

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

LHST Spencer dan Lt Brown

Di Atas imej kiri: LHST Spencer dan Lt Brown menjalankan menempatkan pemprosesan data tinjauan (NIS-08-199).

nis08199_ed
Di Atas Imej Yang Sesuai: Bekalan Officer Lt Kim Hamilton menyediakan Navigator Lt David Berry dengan beberapa pengertian! (NIS-08-198).

Kami adalah juga bermain menganjurkan orang Tonga Navy pakar dalam hidrografi untuk jangka masa tinjauan ini. Ini merupakan satu peluang besar bagi kita untuk berkongsi bagaimana kami beroperasi dengan satu lagi tentera laut. Ketika dia adalah seorang tempatan untuk Vava’u kumpulan Island, kami juga bertambah banyak pengetahuan tempatan daripada dia menjadi menaiki!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pengukuran Hidrografi Bab_1_Pengenalan_Kepada_Hidrografi Bab_2_Carta_Nautika_dan_Pelan_Hidrografi Bab_3_Tugas_dan_Objektif Bab_4_Kawalan_Pesisir Bab_5_Teori_Ramalan_dan_Analisis_Pasang_Surut Bab_6_Datum_dan_Aras_Pasang_Surut Bab_7_Pengukuran_Pasang_Surut Bab_8_Penentudalaman Bab_9_Penentududukan Bab_10_Perancangan Bab_11_Pemprosesan_Data_dan_Pemelotan Bab_12_Automasi_Dalam_Ukur_Hidrografi

pautan yang di buat olih hazaldin  twbkl.

 

pautan tajuk berkaitan hidrografi   sila klik   hidrografi

One comment on “HIDROGRAFI 1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.