ABOUT_JUPEM

11202981_10200593296871488_58573562867416145_o4444

Wisma JUPEM Jalan Yahya Putra.

( Pandangan dari KL Tower. Telefotolens 300mm)

Klik untuk buat pilihan

Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan    
. Seksyen Dasar Pemetaan
1. Seksyen Penyelarasan Pemetaan
2. Seksyen Perpustakaan Peta Negara                     
Bahagian Kadaster  
3. Seksyen Pengurusan dan Pembangunan Kadaster
4. Seksyen Perundangan Kadaster
5. Seksyen Naziran Kadaster                     
Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)    
6. Cawangan Penyelarasan Geospatial
7. Seksyen Pembangunan Geospatial
8. Seksyen Pembangunan Maklumat
9. Seksyen Operasi Geopatial
10. Seksyen Keselamatan                     
Bahagian Ehwal Persempadanan  
11. Seksyen Darat Antarabangsa
12. Seksyen Sempadan Negeri dan Penyelarasan
13. Seksyen Maritim Antarabangsa
14. Seksyen Ehwal Persempadanan                     
Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara          
15. Seksyen Penyelidikan Geopatial dan Pengeluaran Produk GIS
16. Seksyen Pembangunan Data Geospatial
17. Seksyen Kawalan Kualiti
18. Seksyen Pengurusan Maklumat dan Pembangunan Sistem                     
Bahagian Kartografi dan GIS    
19. Seksyen Penerbitan
20. Seksyen Data Geospatial
21. Seksyen Percetakan                     
Bahagian Pemetaan Utiliti      
22. Seksyen Naziran dan Pembangunan Pangkalan Data
23. Seksyen Penyelarasan dan Pentadbiran
24. Seksyen Pemetaan Utiliti                     
Bahagian Ukur Geodetik                
25. Seksyen Perkhidmatan dan Penyelarasan
26. Seksyen Infrastruktur Rujukan Spatial
27. Seksyen Infrastruktur Rujukan Tegak
28. Seksyen Graviti dan Falak                     
Bahagian Perancangan dan Korporat      
29. Seksyen Perancangan Dan Dasar
30. Seksyen Penyelarasan Pembangunan
31. Seksyen Inovasi Dan Dokumentasi
32. Seksyen Pengurusan Korporat
33. Seksyen Pembangunan Kompetensi
34. Seksyen Pengurusan Sistem Maklumat                     
Bahagian Khidmat Pengurusan        
35. Seksyen Pentadbiran
36. Seksyen Kewangan
37. Seksyen Sumber Manusia                     
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung          
38. Seksyen Fotogrametri
39. Seksyen Tadbir Urus dan Pengurusan Maklumat Geospatial
40. Seksyen Pangkalan Data Topografi
41. Pejabat Topografi Wilayah Kuala Lumpur
42. Pejabat Topografi Wilayah Kuantan
43. Pejabat Topografi Wilayah Segamat
44. Pejabat Topografi Wilayah Taiping                     
Bahagian Pemetaan Topografi Sabah          
45. Seksyen Topografi Sabah                     
Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak              
46. Seksyen Topografi Sarawak                     
JUPEM Negeri      
47. JUPEM Perak
48. JUPEM Pahang
49. JUPEM Johor
50. JUPEM Selangor
51. JUPEM Kelantan
52. JUPEM Kedah
53. JUPEM WP Labuan
54. JUPEM WP Kuala Lumpur/Putrajaya
55. JUPEM Negeri Sembilan
56. JUPEM Terengganu
57. JUPEM Perlis
58. JUPEM Melaka
59. JUPEM Pulau Pinang