KERJA TOPOGRAFI – ARAS

UKURAN ARAS JITU

A.Definisi Ukuran Aras Jitu

Menghubungkan 12 buah stesen tolok pasang surut di semenanjung malaysia bagi

mendapatkan satu nilai aras laut min ( MSL ) bagi semenanjung malaysia sebagai

rujukan . bagi malaysia timur pula ia menghubungkan 6 buah stesen tolok pasang

surut di sabah dan labuan serta 4 buah di sarawak bagi mendapatkan satu nilai

aras laut min ( MSL) sebagai rujukan .

B .PERALATAN YANG DI GUNAKAN

a.Alat Aras automatik ( NA 3000)

b.Tripod

c.Staf jenis invar

d.Kad memori

e.Bateri

C. Penandaan Tanda Batu Aras

a.Batu Aras Piawai ( SBM )

 • Ditanam pada sela jarak diantara 25 km
 • Pernomboran bermula dengan huruf abjad dan diikuti 4 angka cth : S 0134

b. Tanda Batu Aras

·Ditanam pada sela jarak diantara 1 km bagi kawasan laluan biasa

·Ditanam pada sela jarak diantara 500 meter bagi kawasan bandar besar

·Pernomboran mengikut abjad sistem pendaftaran kereta dan 4 nombor cth

C 1320 ialah tanda aras dinegeri pahang .

c. Batu Penanda Kilometer

 • Ditanam pada sela jarak diantara 15 km
 • Pernomboran bermula dengan huruf abjad H dan diikuti 4 nombor cth : H 0220

tanda aras dilebuhraya dan jalanraya.

D. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Membuat ukuran diantara 2 tanda aras lama bagi mendapatkan datum mula kerja dimana had perbezaan ukuran lama dan baru tidak melebihi 0.003 \ km

·Membuat ukuran secara pergi – balik dengan jarak yang sama 25 meter setiap stesen dan di tutup 2 tanda aras yang dibuktikan berkedudukan baik @ SBM

·Kaedah pembacaan bagi ukuran aras jitu menggunakan kaedah Belakang – Hadapan – Hadapan – Belakang ( BFFB)

·Jarak antara kedudukan alat aras jitu dengan setaf bar –code ialah 60 metar

·Bacaan setaf hendaklah dibuat sekurang-kurang 0.3 meter dari permukaan tanah untuk mengurangkan kesan biasan dari permukaan tanah .

·Jumlah stesen diantara satu tanda aras ke tanda aras yang lain hendaklah genap. manakala Setaf aras jitu yang sama mesti berada diatas semua tanda aras untuk menghapuskan kesan selisih senggatan sifar setaf ( zero graduation error of setaf)

·Perbezaan jarak pandangan diantara setaf belakang dengan setaf hadapan dengan stesen alat hendaklah tidak melebihi 1 meter untuk mengurangkan selisih paksi kolimatan .

E . Kalibrasi Alat Aras

 • Ujian Two Peg Test alat aras setiap 3 bulan sekali
 • Selisih piawai alat tidak melebihi 0.3 mm
 • Kalibrasi Setaf Bar code setiap 6 bulan sekali
 • Selisih yang dibenarkan 2mm

F. Kejituan

Tikaian ukuran aras jitu : 0.003 \ km

G. Pembetulan Dalam Ukur Aras

·Pembetulan Senggatan

·Pembetulan Kolimatan

·Pembetulan Suhu

Bahan dan Maklumat Ukuran Aras Jitu yang dihantar dari Seksyen Geodesi ke Seksyen Topografi .

 • Peta Laluan
 • Arahan ukur PUB ( P )
 • Senarai nilai tanda aras sedia ada
 • Peta Topografi terhad siri L 7030
 • Lampiran A , B, C, dan E

Bahan dan Maklumat Ukuran Aras Jitu yang dihantar dari Seksyen Topografi Wilayah Barat ke Seksyen Topografi .

 • Peta Laluan
 • Arahan ukur PUB ( P )
 • Senarai nilai tanda aras sedia ada
 • Peta Topografi terhad siri L 7030
 • Lampiran A – Senarai tanda aras baru
 • Lampiran B – Huraian kedudukan tanda aras
 • Lampiran C – Sketch tanda aras dan Gambar tanda aras
 • Lampiran E – Beza tinggi
 • Lampiran F – Senarai Koordinat
 • Pelan lakaran kedudukan tanda aras
 • Kad Memori

UKURAN ARAS KELAS KEDUA

A.Definisi Ukuran Aras Kelas Kedua

Bagi mewujudkan Rangkaian aras tambahan disepanjang jalanraya utama dan

kawasan membangun bagi membekalkan maklumat ketinggian untuk kegunaan

perancangan dan pembangunan negara

B .PERALATAN YANG DI GUNAKAN

a.Alat Aras dempok

b.Tripod

c.Staf metrik

d.Buku Aras

C. Penandaan Tanda Batu Aras

a.Batu Aras Piawai ( SBM )

 • Ditanam pada sela jarak diantara 25km
 • Pernomboran bermula dengan huruf abjad dan diikuti 4 angka cth : S 0134

b. Tanda Batu Aras

·Ditanam pada sela jarak diantara 1 km bagi kawasan laluan biasa

·Ditanam pada sela jarak di antara 500 meter bagi kawasan bandar besar

·Pernomboran mengikut abjad sistem pendaftaran kereta dan 4 nombor cth

C 1320 ialah tanda aras dinegeri pahang .

c. Batu Penanda Kilometer

 • Ditanam pada sela jarak diantara 15 km
 • Pernomboran bermula dengan huruf abjad H dan diikuti 4 nombor cth : H 0220

tanda aras dilebuhraya dan jalanraya.

D. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Membuat ukuran diantara 2 tanda aras lama bagi mendapatkan datum mula kerja dimana had perbezaan ukuran lama dan baru tidak melebihi 0.003 \ km

·Membuat ukuran secara sehala dan di tutup 2 tanda aras yang dibuktikan berkedudukan baik @ SBM

·Jarak antara kedudukan alat aras jitu dengan setaf tidak melebihi 70 metar

·Bacaan setaf hendaklah dibuat sekurang-kurang 0.3 meter dari permukaan tanah untuk mengurangkan kesan biasan dari permukaan tanah .

·Perbezaan jarak pandangan diantara setaf belakang dengan setaf hadapan dengan stesen alat hendaklah tidak melebihi 1 meter untuk mengurangkan selisih paksi kolimatan .

·Pelarasan menggunakan kaedah naik turun

E . Kalibrasi Alat Aras

 • Ujian Two Peg Test setiap 3 bulan sekali
 • Selisih piawai alat tidak melebihi 0.3 mm
 • Kalibrasi Setaf Bar code setiap 6 bulan sekali
 • Selisih yang dibenarkan 2mm

F. Kejituan

Tikaian ukuran aras kelas kedua : 0.012 \ km

G. Pembetulan Dalam Ukur Aras

·Pembetulan Senggatan

·Pembetulan Kolimatan

·Pembetulan Suhu

Bahan dan Maklumat Ukuran Aras Kelas Kedua yang dihantar dari Seksyen Geodesi ke Seksyen Topografi .

 • Peta Laluan
 • Arahan ukur PUB ( P )
 • Senarai nilai tanda aras sedia ada
 • Peta Topografi terhad siri L 7030
 • Lampiran A , B, C, dan E

Bahan dan Maklumat Ukuran Aras Jitu yang dihantar dari Seksyen Topografi Wilayah Barat ke Seksyen Topografi .

 • Peta Laluan
 • Arahan ukur PUB ( P )
 • Senarai nilai tanda aras sedia ada
 • Peta Topografi terhad siri L 7030
 • Lampiran A – Senarai tanda aras baru
 • Lampiran B – Huraian kedudukan tanda aras
 • Lampiran C – Sketch tanda aras dan Gambar tanda aras
 • Lampiran E – Beza tinggi
 • Lampiran F – Senarai Koordinat
 • Pelan lakaran kedudukan tanda aras
 • Buku Aras

UKURAN TITIK KAWAL BUMI – KAEDAH TRABAS

A. Definisi Titik Kawal Bumi

Sebarang titik yang berada diatas mukabumi yang telah dikenalpasti diatas foto

udara , titik –titik ini akan diukur bagi mendapatkan kordiant planimetri dan

ketinggian untuk tujuan pelarasan triangulasi udara bagi mengawal model stero

di pemplot stereo .

B. Peralatan yang digunakan

·Alat Total Station

·Tripod

·Prizam Alat

·Buku Kerjaluar dan Buku Tekimeter

C.Kaedah Kerja Di Lapangan

·Perancangan Kerja

·Tinjauan

·Pengukuran

a.Kaedah Terabas tertutup

b.Kaedah Terabas terbuka

c. Jejarian

·Datum kerja

Membuat ukuran 3 @ 2 tanda sempadan tanah bermilik yang berkedudukan baik yang dibuktikan dengan cerapan matahari .

D. Tatacara Kerjaluar

A. Kaedah Ukuran dan Cerapan

·Cerapan Sudut

a.Bearing dan sudut mendatar bagi semua jenis ukuran bolehlah dibaca dan di rekodkan kepada saat terhampir

b.Tikaian bearing tutupan adlah tidak melebihi 01’ 15 “ dengan pembetulan maksimum 10” setiap stesen

c.Pembetulan bagi tikaian sudut hendaklah diagihkan sama rata diantara stesen yang diduduki dalam terabas tertutup.

d.Setiap bearing hendaklah dikira kepada saat terhampir dan direkodkan sebagai bearing muktamad.

e.Sudut puguk hendaklah dibaca dan direkodkan ke 1“ yang terhampir .

·Pengukuran Jarak

a.Cerapan jarak bagi semua jenis ukuran hendaklah direkodkan kepada

0.01meter terhampir dengan tikaian lurus 1 : 8000.

b. Bacaan jarak hendaklah dibuat sekurang –kurang dua kali bagi setiap

garisan dan purata darinya hendaklah diambil sebagai jarak muktamad.

c. Ketinggian alat dan penuju hendaklah dicatatkan kepada 0.001 meter

terhampir .pembukuan dibuat di ruang buku kerjaluar demarkasi.

d.Bagi ukuran di kawasan tinggi dan garisan panjang ,pembetulan bagi

nilai ketinggian atas aras laut min , pembiasan dan kelengkungan bumi

hendaklah dihitung kepada 0.001 meter terhampir .

·Kawalan Bering

a.Azimut hendaklah dikawal sama ada dengan tilikan matahari @ tiga tanda sempadan kadaster yang telah dibuktikan berada pada kedudukan

Asal pada selang yang sesuai yang tidak melebihi 25 stesen.

b.Tilikan matahari hendaklah dicerap sekurang- kurangnya 3 set .

Perbezaan bearing grid untuk dua set cerapan yang terbaik hendaklah

tidak melebihi 10”. Nilai muktamad diberikan ke 01” yang terhampir .

·Datum Ukuran

a.Datum untuk koordinat planimetri ( X Y ) hendaklah dimula dan ditutup dari ke tanda sempadan kadaster yang telah dibuktikan kedudukannya.

b.Had perbezaan yang ditetapkan antara nilai lama dan baru bagi bearing

untuk diterima sebagai bearing akui hendaklah tidak melebihi10 saat

manakala bagi jarak hendaklah tidak melebihi 0.0025meter.

c.Kawalan ketinggian hendaklah diasaskan kepada mana- mana dua tanda

yang dibuktikan kedudukan asalnya.

d. Tikaian bagi ukuran ketinggian hendaklah tidak melebihi 0.009/ K

·Hitungan Astronomi

a.Hitungankan cerapan matahari seperti Arahan Peraturan Ukur

Kadaster 2002 dan Pekeliling KPUP 3 / 2003.

b.Perbezaan grid bearing untuk kedua-dua set cerapan hendaklah tidak

melebihi 10 saat .

·Pelarasan Buku kerjaluar

A. Bearing Cerapan

a. Hitungkan purata cerapan bearing bagi penyilang kiri dan penyilang

kanan bagi setiap stesen.

b. Dapatkan pembetulan meridian ( M ) bagi setiap bearing .

c. Dapatkan tikaian bearing tidak melebihi had yang dibenarkan

Tikaian bearing tutupan adalah tidak melebihi 01’ 15” dengan

Pembetulan maksimum 10” perstesen .

d. Dari tikaian yang didapati itu pembetulan tikaian ( C ) perlulah diagihkan

secara purata untuk setiap stesen bagi mendapatkan bearing muktamad.

B. Jarak

a. Dapatkan purata cerapan sudut puguk bagi penyilang kiri dan penyilang

kanan.

b. Dapatkan purata jarak.

c. Daripada nilai purata sudut dan jarak hitungkan jarak mendatar bagi

garisan tersebut dan beza ketinggian.

·Hitungan Koordinat Planimetri ( X, Y )

a.Hitungkan latit dan dipat bagi setiap garisan.

b.Dapatkan jumlah latit dan dipat ,dari perbezaan jumlah latit dan jumlah dipat tersebut tikaian lurus bolehlah dihitung tidak melebihi 1: 8000.

c.Agihkan tikaian jarak tersebut kepada setiap stesen dengan menggunakan

Kaedah Bowditch.

·Transformasi Koordinat

a.Koordinat titik kawal didalam nilai koordinat Cassini hendaklah

ditukarkan kepada sistem Koordinat Bentuk Benar Serong Di tepati

( BBST ) untuk tujuan pelotan pemetaan .

b.Transformasi koordinat titik kawal dari sistem cassini ke sistem BBST

Dilakuan dengan menggunakan perisian spt Casvrso.

·Hitungan Aras ( Z )

a.Hitungan bermula berdasarkan kepada stesen yang telah mempunyai aras

terlaras @ dari tanda aras berdekatkan yang telah diikatkan kepada stesen ukuran.

b.Tutupan aras hendaklah dibuat kepada tanda aras yang memuaskan.

Tutupan untuk terabas tersebut tidak melebihi had 0.090 / K

c.Tikaian aras yang didapati bagi terabas diagihkan untuk mendapatkan

aras muktamad.

Bahan dan Maklumat Ukuran Titik Kawal Bumi yang dihantar dari Seksyen SPD ke Seksyen Topografi .

 • Foto Udara
 • Sureh kerjaluar taburan titik kawal bumi
 • Senarai titik kawal bumi
 • Peta lokasi titik kawal bumi

Bahan dan Maklumat Ukuran Titik Kawal Bumi yang dihantar dari Seksyen Topografi Wilayah Barat ke Seksyen Topografi .

 • Foto Udara
 • Sureh kerjaluar taburan titik kawal bumi
 • Senarai titik kawal bumi
 • Peta lokasi titik kawal bumi
 • Buku Kerjaluar
 • Rajah larian terabas
 • Huraian titik kawal
 • Huraian Gambarajah
 • Borang Tilikan Matahari
 • Borang latit dan dipat
 • Transformasi koordint
 • Hitungan Aras

Bahan dan Maklumat Ukuran Ukuran Kawal Bumi yang dihantar dari Seksyen Topografi ke Seksyen SPD .

 • Foto Udara
 • Sureh kerjaluar taburan titik kawal bumi
 • Senarai titik kawal bumi
 • Peta lokasi titik kawal bumi
 • Buku Kerjaluar
 • Rajah larian terabas
 • Huraian titik kawal
 • Huraian Gambarajah
 • Borang Tilikan Matahari
 • Borang latit dan dipat
 • Transformasi koordint
 • Hitungan Aras

UKURAN GPS –TITIK KAWAL BUMI

A.Definsi Ukuran GPS

Satu sistem pengukuran yang berasaskan satelit . Satelit GPS menyiarkan isyarat yang boleh dijejaki oleh alat penerima bagi kegunaan ukur atau penentukedudukan untuk tujuan navigasi. 238 stesen GPS di semenanjung malaysia dan 171 stesen GPS di sabah dan sarawak.

B.Peralatan yang digunakan

·Alat GPS Trimbel 5700 siri & aksesori

·Tripod

·Antenna GPS

·Kabel- kabel

·Bateri GPS

·Komputer notebook & aksesori

·Handheld GPS

C.Kaedah Kerja Di Lapangan

·Kaedah Pengukuran

a. Jaringan GPS

Jaringan GPS dibentuk dengan ikatan kepada stesen GPS Jaringan Utama

Geodetik. Kaedah ukuran ini dijalankan dengan teknik Static , Rapid Static

Kinematic

b. Terabas GPS

Ukuran terabas GPS boleh dijalankan dengan menggunakan 2 @ lebih alat

penerima seperti ukuran terabas dengan alat teodolit dengan membuat

terabas terbuka @ tertutup dan hendaklah diikat kepada sekurang-kurang

satu stesen GPS Jaringan Utama Geodetik dan sebaik- baiknya tiga stesen.

Biasanya ukuran semakan ( secara azimut ) perlu dijalankan bagi terabas

terbuka.

c.Kaedah GPS Spur Shots

Ukuran dengan kaedah ini boleh dilaksanakan jika hanya terdapat 2 alat

penerima dan dikehendaki mengukur beberapa stesen sahaja . Ukuran

dilaksanakan dengan cara mencerap spur line sebanyak 2 kali pada 2 sesi

berasingan dimana apabila selesai cerapan pertama ,ketinggian semua alat

diubah dan alat di off dan di on semula untuk sesi kedua.

D.Teknik Ukuran GPS

Teknik

Keperluan

Kegunaan

Kejituan

Static

Penerima GPS L1 @ L1/ L2

– Komputer untuk post processing

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran lebih 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 45- 60 minit

Rapid Static

Penerima GPS @ L1/ L2

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran kurang 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 5 – 20 minit

Kinematic

Penerima GPS L1 yang mempunyai kinematic survey option

– Komputer untuk post processing

Ukur Topografi

centimetre level

Stop & Go

Kinematic

Penerima GPS L1

– Komputer untuk post processing

Ukur kawalan bagi kawasan kecil yang memerlukan kejituan sederhana .

– Ukuran butiran dan kejuruteraan

sub centimetre level

Psuedo Kinematic

Penerima GPS L1

– Komputer untuk post processing

Ukur kawalan bagi yang memerlukan kejituan sederhana .

sub centimetre level

Real Time Kinematic

Bagi Post- processing

-Penerima GPS L1/ L2

– Komputer

Bagi Real –Time

– Komputer

– Radio / modem data link set

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan Sederhana

– Ukur Hidro Real-time yang berkejituan tinggi

– Kawalan gambar foto

-Location survey

– Ukur Topografi

sub decimetre level

Ukuran titik kawal boleh dijalankan dengan salah satu di antara teknik diatas. Walaubagaimana pun teknik Static, Rapid Static dan Real Time Kinematic adalah paling sesuai dipraktikkan.

E KAEDAH CERAPAN

  1. Semua peralatan GPS yang digunakan hendaklah terlebih dahulu dikalibrasi iaitu :

i. Zero Baseline Test

ii. EDM Baseline Test

iii. GPS Network Test

  1. Cerapan hendaklah dimulakan pada tiga stesen GPS yang sedia ada

Sekurang –kurangnya dua jam untuk membuktikan ianya berada dalam kedudukan asal. Jarak baseline ukuran hendaklah lebih dari 50 meter .Had perbezaan koordinat hendaklah tidak lebih 10mm bagi komponen horizontal dan tidak lebih 20 mm bagi komponen vertical.

  1. Cerapan GPS ukuran titik kawal hendaklah dijalankan secara jejarian

dengan teknik Static dan Rapid Static . Teknik Static masa cerapan selama 30 minit dan teknik Rapid Static masa cerapan selama 10 minit.

F . KAEDAH PEMPROSESAN DATA

a. Data – data cerapan hendaklah diproses dengan menggunakan perisian

pemprosesan yang sesuai iaitu :

i. TTC – Trimble Total Control

ii. TGO – Trimble Geomatics Office

iii. Topcon Tools

Semasa pemprosesan beberapa petunjuk kualiti perlu di beri

Pertimbangan iaitu :

i. Root mean square (RMS ) bagi observation residuals.

ii. Bilangan Baseline yang mencukupi minimum 4 baseline

iii. Ujian statistik bagi observation residuals atau solution parameter.

G. KAEDAH PELARASAN DATA CERAPAN

a. Pelarasan Koordinat WGS 84

i. Koordinat WGS dengan menggunakan perisian pelarasan yang

bersesuaian dimana datum koordinat stesen GPS hendaklah dirujuk dari

rekod jaringan utama geodetik. Koordinat WGS 84 yang diperolehi

adalah dalam bentuk latitud, longitud, dan ketinggian dari ellipsoid.

b.Pelarasan Ketinggian MSL

i. Semua ketinggian stesen cerapan perlu dilaraskan kepada ketinggian

MSL merujuk kepada Model Geoid Malaysia.

UKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA

A. Definisi Ukuran Sempadan Antarabangsa

Sempadan antarabangsa darat yang terlibat adalah diantara Malaysia dengan

negara jiran seperti Thailand , Indonesia ,Brunei dan Singapura serta

sempadan perairan dan sempadan Zon Ekonomi Eksklusif Negara.

Boundary Protocol

·Sempadan Darat – Legeh ( watershed )

· Sempadan Sungai – Bahagian terdalam sungai ( thalweg)

B. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Perancangan Kerja

·Tinjauan

·Penentuan Legeh ( watershed )

·Tanam batu sempadan

·Ukuran Demarkasi

·Ukuran Tekimeter

·Hitungan

C. Penandaan dan Penggunaan jenis tanda sempadan

·Tanda sempadan jenis A – Jarak 2 km

·Tanda sempadan jenis B – Jarak ½ – 1 km

·Tanda sempadan jenis C – Jarak lebih 100 m

·Tanda sempadan jenis D – Jarak lebih 100m

D . Jenis Pelan Sempadan

·Pelan Terabas

·Pelan Kontor

·Pelan Ketinggian

·Pelan Kerjaluar

E. Prosedur Hitungan Buku Kerjaluar (Distomat Book)

1.1.Pembetulan Sudut

1.1.1.Untuk sudut mendatar, sudut-sudut yang dicerap (sudut stesen) hendaklah dilaraskan kepada tutupan beringan mendatar (iaitu 360°) dalam buku kerjaluar.

1.1.2.Bering kemudiannya diperolehi menggunakan sudut stesen yang telah dilaraskan.

1.1.3.Untuk mendapatkan sudut pugak (V), purata cerapan penyilang kiri dan kanan kemudiannya diberi pembetulan untuk lengkungan dan biasan (curvature & refraction).

V sebenar = V dicerap + (0.014D)”

Di mana D adalah jarak yang diukur dalam meter.

V dicerap adalah +Ve/-Ve apabila sudut dongak/tunduk

1.2.Pembetulan Jarak

1.2.1.Dua bacaan jarak dibuat untuk setiap garisan. Purata jarak kemudiannya dilaraskan dengan pembetulan seperti berikut :

i.Pembetulan Meterologi

a.Diperolehi dari Monogram yang dibekalkan bersama set EDM.

ii.Pembetulan Cerun

a.Dengan menggunakan formula Kosain dan sudut pugak yang dilaraskan.

1.3.Hitungan Cerapan Matahari

1.3.1.Hitungan –hitungan untuk cerapan matahari hendaklah menggunakan Borang KPU 62B

1.4.Pelarasan Kordinat

1.4.1.Hitungan Kordinat dibuat dengan menggunakan komputer

1.4.2.Hitungan kordinat untuk tanda sempadan hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nilai kordinit (biasanya menggunakan kodinat GPS).

1.5.Pelarasan Nilai Ketinggian

1.5.1.Nilai ketinggian diperlukan untuk tujuan berikut :

i.Untuk ketinggian stesen sempadan

ii.Untuk hitungan aras rentas dan ukuran tekimetri

iii.Untuk hitungan tentudalam (interpolate) bagi tujuan membuat larian kontur.

1.5.2.Hitungan ketinggian untuk setiap stesen buat didalam buku

kerjaluar.

1.5.3.Pelarasan nilai ketinggian dibuat dengn menggunakan cerapan hadapan dan belakang. Dengan nilai ketinggian stesen setiap hentian pelarasan dapat disemak dan dilaraskan. Hitungan aras hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nialai aras (cara GPS).

G.Prosedur Penyediaan Pelan

1.1 Lukisan Pelan

1.1.1 Lukisan pelan dibuat selepas semua proses hitungan telah disiapkan. Jenis lukisan adalah seperti berikut :

i.Pelan Kerjaluar

a.Merupakan pelan muktamad serta menunjukkan legeh yang telah dipersetujui mengenai ;

·Kontur

·Tanda Sempadan

·Jenis Tanaman

·Butiran Topografi

ii.Pelan Terabas dan Ketinggian

a.Menunjukkan ketinggian dan muka keratan rentas. Garis kontur secara di tentudalam (interpolate)

iii.Pelan Kontur

a.Menunjukkan garis kontur yang telah dilaras serta bewarna merah dan legeh bewarna hitam. Surihan ini apabila di luluskan akan di tandatangani oleh Pengarah ukur Topografi Semenanjung.

1.1.2Prosedur Penyediaan Plan

iv.Mempelot ukuran terabas dan stesen (menggunakan komputer)

v.Mempelot ukuran rentas dan ukuran tekimetri (cara manual)

vi.Memasukkan nilai ketinggian titik-titik (manual)

vii.Mempelot garisan kontur (manual)

viii.Menyiapkan Pelan Kerjaluar

ix.Skala 1 : 2,500

x.Nama-nama pegawai yang terlibat

xi.Ditandatangani oleh Pengarah Ukur Topografi Semenanjung,

UKURAN SEMPADAN NEGERI

A. Definisi Ukuran Sempadan Negeri

Sempadan diantara negeri- negeri di semenanjung malaysia ditanda ,diukur dan

ditentukan apabila diminta oleh negeri yang terlibat setelah persetujuan

bersama diantara setiap negeri dicapai .

B. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Perancangan Kerja

·Tinjauan

·Penentuan Legeh ( watershed )

·Tanam batu sempadan

·Ukuran Demarkasi

·Ukuran Tekimeter

·Hitungan

C. Penandaan dan Penggunaan jenis tanda sempadan

·Tanda sempadan jenis A – Jarak 2 km

·Tanda sempadan jenis B – Jarak 20- 100m

D . Jenis Pelan Sempadan

·Pelan Terabas

·Pelan Kontor

·Pelan Ketinggian

·Pelan Kerjaluar

E. Prosedur Hitungan Buku Kerjaluar (Distomat Book)

1.1. Pembetulan Sudut

1.1.1 Untuk sudut mendatar, sudut-sudut yang dicerap (sudut

stesen) hendaklah dilaraskan kepada tutupan beringan

mendatar (iaitu 360°) dalam buku kerjaluar.

1.1.2Bering kemudiannya diperolehi menggunakan sudut stesen yang telah dilaraskan.

1.1.3 Untuk mendapatkan sudut pugak (V), purata cerapan

penyilang kiri dan kanan kemudiannya diberi pembetulan

untuk lengkungan dan biasan (curvature & refraction).

V sebenar = V dicerap + (0.014D)”

Di mana D adalah jarak yang diukur dalam meter.

V dicerap adalah +Ve/-Ve apabila sudut dongak/tunduk

1.2. Pembetulan Jarak

1.2.1 Dua bacaan jarak dibuat untuk setiap garisan. Purata jarak

kemudiannya dilaraskan dengan pembetulan seperti berikut :

i. Pembetulan Meterologi

a.Diperolehi dari Monogram yang dibekalkan bersama set EDM.

ii.Pembetulan Cerun

b.Dengan menggunakan formula Kosain dan sudut pugak yang dilaraskan.

1.3.Hitungan Cerapan Matahari

1.3.1.Hitungan –hitungan untuk cerapan matahari hendaklah menggunakan Borang KPU 62B

1.4.Pelarasan Kordinat

1.4.1.Hitungan Kordinat dibuat dengan menggunakan komputer

1.4.2.Hitungan kordinat untuk tanda sempadan hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nilai kordinit (biasanya menggunakan kodinat GPS)

1.5.Pelarasan Nilai Ketinggian

1.5.1.Nilai ketinggian diperlukan untuk tujuan berikut :

1.5.1.1.Untuk ketinggian stesen sempadan

1.5.1.2.Untuk hitungan aras rentas dan ukuran tekimetri

1.5.1.3.Untuk hitungan tentudalam (interpolate) bagi tujuan membuat larian kontur.

1.5.2.Hitungan ketinggian untuk setiap stesen buat didalam

buku kerjaluar.

1.5.3.Pelarasan nilai ketinggian dibuat dengn menggunakan cerapan hadapan dan belakang. Dengan nilai ketinggian stesen setiap hentian pelarasan dapat disemak dan dilaraskan. Hitungan aras hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nialai aras (cara GPS).

H.Prosedur Penyediaan Pelan

1.1 Lukisan Pelan

1.1.1 Lukisan pelan dibuat selepas semua proses hitungan telah disiapkan. Jenis lukisan adalah seperti berikut :

i. Pelan Kerjaluar

a. Merupakan pelan muktamad serta menunjukkan

legeh yang telah dipersetujui mengenai ;

·Kontur

·Tanda Sempadan

·Jenis Tanaman

·Butiran Topografi

ii. Pelan Terabas dan Ketinggian

a.Menunjukkan ketinggian dan muka keratan rentas. Garis kontur secara di tentudalam (interpolate)

iii. Pelan Kontur

a Menunjukkan garis kontur yang telah dilaras serta

bewarna merah dan legeh bewarna hitam.

Surihan ini apabila di luluskan akan di

tandatangani oleh Pengarah ukur Topografi

Semenanjung.

1.1.2Prosedur Penyediaan Plan

1.1.2.1Mempelot ukuran terabas dan stesen (menggunakan komputer)

1.1.2.2Mempelot ukuran rentas dan ukuran tekimetri (cara manual)

1.1.2.3Memasukkan nilai ketinggian titik-titik (manual)

1.1.2.4Mempelot garisan kontur (manual)

1.1.2.5Menyiapkan Pelan Kerjaluar

1.1.2.6Skala 1 : 2,500

1.1.2.7Nama-nama pegawai yang terlibat

1.1.2.8Ditandatangani oleh Pengarah Ukur Topografi Semenanjung,

UKURAN SEMPADAN MARITIM

A. Definisi Sempadan Maritim

Ukuran titik pangkal mengikut peruntukan konvensyen laut antarabangsa 1958 iaitu

Laut Wilayah , Pelantar Benua dan Zon Ekonomi Eksklusif yang digunakan sebagai

garis asas mengukur keluasan kawasan maritim bagi sesebuah negara berpantai

ia juga digunakan bagi penentuan sempadan kawasan maritim diantara negara

berpantai yang berjiran. Pada 25 April 1980 Malaysia telah mengisytiharkan

kawasan Zon Ekonomi Eksklusifnya (ZEE ) pada kelebaran 200 batu nautika dari

garis – garis pangkalnya .

Kaedah Penentuan Sempadan Maritim

i.Pemanjangan kepada sempadan daratan

ii.Garisan sama jarak

iii.Garisan bersudutepat dengan pinggir pantai

iv. Bersudutepat dengan arah am pinggir pantai

Jenis Garisan Pangkal Sempadan Maritim

i.Garis Pangkal Biasa

garis pangkal biasa bermula dari tikas air surut disepanjang pantai .

ii.Garis Pangkal Achipelagic

garis pangkal biasa bermula dari 12 batu nautika dari tepi pantai.

iii. Garis Pangkal Lurus

garis pangkal biasa bermula dari 2 batu nautika dari tepi pantai.

Sempadan Laut Wilayah dari garis pangkal Malaysia adalah 12 batu nautika.

Sempadan Zon Ekonomi Eksklusif ( ZEE) yang ditunjukkan diatas peta baru

Malaysia 1979 adalah sempadan Pelantar Benua Malaysia .

B. Peralatan yang digunakan

·Alat Total Station

·Tripod

·Prizam Alat

·Prizam Pol

·Alat GPS

·Antenna GPS

·Kabel – kabel

·Bateri GPS dan Bateri Alat Total Station

·Buku Kerjaluar dan Buku Tekimeter

C. Penandaan dan Penggunaan jenis tanda sempadan

·3 monumen Tanda Rujukan Titik Pangkal ( TRTP )

·1 monumen Stesen Rujukan Titik Pangkal (SRTP )

D. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Ukuran trabas kawalan dan cerapan matahari bagi Stesen Rujukan Titik

Pangkal dan Tanda Rujukan Titik Pangkal yang saling nampak mengadap

Kearah titik pangkal.

·Ukuran tekimeter bagi Stesen Rujukan Titik Pangkal dan Tanda Rujukan Titik Pangkal bagi pengambilan butiran / offset .

·Ukuran tekimeter bagi bagi pengambilan butiran / offset di persisiran pantai sejauh 500 m ke kiri pantai dan 500m ke kanan pantai dari stesen SRTP.

·Ukuran GPS di stesen SRTP bagi mendapatkan nilai kordinat untuk membuat

pelarasan bering dan hitungan kordinat titik pangkal.

·Kerja – Kerja hitungan di lakukan trabas kawalan dan cerapan matahari

bagi mendapat bering dan jarak muktamat serta koordinat .

·Kerja – Kerja hitungan di lakukan bagi tekimeter untuk mendapat kontor kawasan sekitar titik pangkal dan kerja pelotan

E.Prosedur Hitungan Buku Kerjaluar (Distomat Book)

1.1.Pembetulan Sudut

1.1.1Untuk sudut mendatar, sudut-sudut yang dicerap (sudut stesen) hendaklah dilaraskan kepada tutupan beringan mendatar (iaitu 360°) dalam buku kerjaluar.

1.1.2Bering kemudiannya diperolehi menggunakan sudut stesen yang telah dilaraskan.

1.1.3Untuk mendapatkan sudut pugak (V), purata cerapan penyilang kiri dan kanan kemudiannya diberi pembetulan untuk lengkungan dan biasan (curvature & refraction).

V sebenar = V dicerap + (0.014D)”

Di mana D adalah jarak yang diukur dalam meter.

V dicerap adalah +Ve/-Ve apabila sudut dongak/tunduk

1.2Pembetulan Jarak

1.2.1Dua bacaan jarak dibuat untuk setiap garisan. Purata jarak kemudiannya dilaraskan dengan pembetulan seperti berikut :

1.2.1.1Pembetulan Meterologi

Diperolehi dari Monogram yang dibekalkan bersama

set EDM.

1.2.1.2Pembetulan Cerun

Dengan menggunakan formula Kosain dan sudut

pugak yang dilaraskan.

1.3Hitungan Cerapan Matahari

1.3.1Hitungan –hitungan untuk cerapan matahari hendaklah menggunakan Borang KPU 62B

1.4Pelarasan Kordinat

1.4.1Hitungan Kordinat dibuat dengan menggunakan komputer

1.4.2Hitungan kordinat untuk tanda sempadan hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nilai kordinit (biasanya menggunakan kodinat GPS)

1.5Pelarasan Nilai Ketinggian

1.5.1Nilai ketinggian diperlukan untuk tujuan berikut :

1.5.1.1Untuk ketinggian stesen sempadan

1.5.1.2Untuk hitungan aras rentas dan ukuran tekimetri

1.5.1.3Untuk hitungan tentudalam (interpolate) bagi tujuan membuat larian kontur.

1.5.2Hitungan ketinggian untuk setiap stesen buat didalam

buku kerjaluar.

1.5.3Pelarasan nilai ketinggian dibuat dengn menggunakan cerapan hadapan dan belakang. Dengan nilai ketinggian stesen setiap hentian pelarasan dapat disemak dan dilaraskan. Hitungan aras hendaklah dimulakan dan di tutup kepada tanda sempadan yang mempunyai nialai aras (cara GPS).

F. Prosedur Penyediaan Pelan

UKURAN TEKIMETER

A.Definisi Ukuran Tekimeter

Ukuran dimana jarak mendatar dan jarak puguk di perolehi dengan cerapan melalui stadia bagi mendapatkan ketinggian dan jarak antara titik –titik di permukaan bumi secara hitungan . kegunaan adalah untuk menghasilkan garis kontor bagi sesuatu kawasan yang menggambarkan keadaan mukabumi bagi kawasan tersebut .

B.Peralatan yang digunakan

·Alat Total Station

·Alat Aras Dempok

·Tripod

·Staf Metrik

·Buku tekimeter dan buku kerjaluar

C.Kaedah Kerja Di Lapangan

·Perancangan kerja

·Tinjauan

·Kaedah kerja

a. Cara Jejarian – kawasan berbukit

b. Cara Grid – kawasan rata

D.Sistem Tekimeter

·Kaedah Stadia – bacaan sela stadia

a. Stadia tetep

b. Stadia condong

·Sistem Tangen – jarak mendatar

·Sistem Garis Sentuh – sudut kandung

·Sistem Wedge optic @ Double image – Teodelit dan Staf khas

·Sistem EDM / Total station – EDM dan pole

UKURAN GPS

A. Definsi Ukuran GPS

Satu sistem pengukuran yang berasaskan satelit . Satelit GPS menyiarkan isyarat

yang boleh dijejaki oleh alat penerima bagi kegunaan ukur atau penentukedudukan

untuk tujuan navigasi. 238 stesen GPS di semenanjung malaysia dan 171 stesen

GPS di sabah dan sarawak.

Sistem ini dibahagikan kepada 3 segmen utama iaitu

·Segmen Angkasa Lepas

·Segmen Kawalan Bumi

·Segmen Pengguna

Segmen Angkasa Lepas

Mengandungi 24 satelit yang memancarkan isyarat radio ke bumi , Altitud orbit

ditentukan supaya satelit melewati jejak dan konfigurasi yang serupa pada setiap

lebih kurang 24jam pada ktinggian 20,000 km .Terdapat 6 satah orbit ,selang setiap

60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadap satah katulistiwa . Ini membolehkan

pengguna boleh menerima 5- 8 isyarat satelit ini.

Segmen Kawalan Bumi

Mengandungi sistem stesen pemantauan yang terletak seluruh dunia . Stesen utama

terletak di pengkala udara falcon colorada yang mengukur isyarat daripada setiap

satelit . Hitungan dibuat menggunakan model untuk data orbit ( ephemeris ) dan

pembetulan waktu setiap satelit .Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data

waktu ke satelit .Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris ke penerima

GPS melalui isyarat radio.

Segmen Pengguna

Mengandungi penerima GPS dan komuniti pengguna . Penerima GPS menukarkan

isyarat satelit ke anggaran kedudukan, kelajuan dan masa. Empat satelit diperlukan

untuk mengira kedudukan 4 dimensi X,Y Z ( kedudukan ) dan masa . Antena penerima

isyarat GPS ini mempunyai pelbagai bentuk daripada bentuk piring ke bentuk palang

kecil ini bertujuan mendapatkan bacaan kedudukan pada ketepatan yang di jangkakan.

A.Penentududukan GPS

Penentududukan Mutlak – Point Positioning

·Cerapan dilakuan pada satu titik sahaja

·Hanya satu alat diperlukan dalam satu masa

·Kejituan yang rendah

·Kebanyakan bias cerapan ( efermeris satelit ) tidak dapat dihapuskan.

·Sekurang-kurangnya 4 satelit perlu dicerap dengan serentak untuk ketetapan ukuran yang baik.

Penentududukan Relatif –Relative Positioning

·Penentududukan yang dilakuan serentak pada sekurang-kurangnya 2 stesen

·Cerapan dilakuan terhadap satelit yang sama .

·Minima 1 stesen tetap ( koordinat diketahui ) sebagai Datum.

·Bias cerapan dapat dihapuskan.

·Kejituan tinggi

·Sesuai untuk penentududukan masa hakiki.

Penentududukan Jaringan – Network Positioning

·Dilakukan terhadap stesen cerapan yang bertaburan diatas saru jaringan.

·Memerlukan beberapa alat bagi membolehkan cerapan dilakukan secara serentak.

·Ketepatan dan kejituan yang lebih tinggi daripada penentududukan relatif.

·Selisih sistematik dapat dikesan dan dihapuskan data dengan pelarasan kuasa dua terkecil terhadap data cerapan berlebihan .

·Jaringan tersebut mestilah tertutup dan memenuhi syarat geometri.

·Jaringan tersebut mesti dikaitkan secara langsung kepada sekurang-kurangnya 3 stesen kawalan horizantal.

·Dalam komponen ketinggian ,hubungan kepada sekurang-kurang 4 datum pugak diperlukan.

C.Teknik Pengukuran GPS

Teknik

Keperluan

Kegunaan

Kejituan

Static

Perlu satu titik yang diketahui untuk memproses data

Digunakan untuk mengukur jarak panjang

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran lebih 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 45- 60 minit

Rapid Static

Perlu mempunyai 2 alat semasa pengukuran

Perlu 4 satelit semasa pengukuran

-Perlu initalize semula jika hilang jejakan kepada 4 satelit

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran kurang 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 5 – 20 minit

Kinematic

Penerima GPS L1 yang mempunyai kinematic survey option

– Komputer untuk post processing

Ukur Topografi

centimetre level

Stop & Go

Kinematic

Perlu initialization sebelum pengukuran

Perlu 4 satelit semasa pengukuran

-Perlu initalize semula jika hilang jejakan kepada 4 satelit

Ukur kawalan bagi kawasan kecil yang memerlukan kejituan sederhana .

– Ukuran butiran dan kejuruteraan

sub centimetre level

Psuedo Kinematic

Penerima GPS L1

– Komputer untuk post processing

Ukur kawalan bagi yang memerlukan kejituan sederhana .

sub centimetre level

Real Time Kinematic

Bagi Post- processing

-Penerima GPS L1/ L2

– Komputer

Bagi Real –Time

– Komputer

– Radio / modem data link set

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan Sederhana

– Ukur Hidro Real-time yang berkejituan tinggi

– Kawalan gambar foto

-Location survey

– Ukur Topografi

sub decimetre level

Menggunakan Receiver Dwi Frekuensi semasa membuat cerapan keatas garis dasar panjang bagi menghapuskan kesan- kesan ionosfera didalam pengiraan

Ukuran GPS boleh dijalankan dengan salah satu di antara teknik diatas. Walaubagaimana pun teknik Static, Rapid Static dan Real Time Kinematic adalah paling sesuai dipraktik

D.Kalibrasi Alat GPS

i. Zero Baseline Test

 • Di jalankan sebelum sebarang ukuran bermula
 • Di jalankan untuk memastikan semua peralatan GPS serta perisian berfungsi dengan baik .
 • Cable spliter digunakan untuk sambung 2 penerima ke 1 antena.
 • Sky visibility lokasi ujian mesti lebih 90 %
 • Jangka masa ujian sekurang- kurangnya 10 min dengan 15 sec recording interval.
 • Jejak sekurang-kurangnya 5 satelit dengan bacaan GDOP kurang dari 6.
 • Cut-off 15’ semasa pemprosesan garis asas.
 • Perbezaan jarak slope dikira antara 2 penerima mesti kurang dari 3 mm.
 • Ujian hendaklah dibuat bagi kedua- dua antena.

ii. EDM Baseline Test

 • Dijalankan setiap 6 bulan
 • Dijalankan untuk memastikan semua peralatan GPS serta perisian berfungsi dengan baik
 • Ujian di jalankan pada tapak EDM Test Base yang telah dibuat kalibrasi menggunakan alat EDM yang berkejituan tinggi.
 • Pilar Test Base mesti mempunyai Sky visibility lokasi ujian mesti lebih 90 %
 • Ujian ini akan menentukan kejituan penerima GPS serta mengesahkan keupayaan perisian pemprosesan.
 • Ujian atas pilar yang mempunyai beza jarak diantara 20 – 1000m
 • Penerima GPS mesti digunakan dengan antena serta kabel yang sama .
 • Tempoh ujian sekurang –kurangnya 10 min setiap sessi cerapan.
 • Jejak sekurang-kurangnya 5 satelit dengan bacaan GDOP kurang dari 6.
 • Cut-off 15’ semasa pemprosesan garis asas.
 • Perbezaan jarak slope dikira antara 2 penerima mesti kurang dari 10 mm.

iii. GPS Network Test

 • Di jalankan setiap tahun atau perisian pemprosesan dinaiktaraf.
 • Optical plummet perlu diuji beserta dengan Zero Baseline Test sebelum menjalnkan GPS Network Test.
 • Dijalankan untuk memastikan peralatan GPS berfungsi baik untuk menghasilkan koordinat relatif yang tepat.
 • Ujian mesti dibuat atas minima 3 stesen jaringan geodetik GPS sedia ada.
 • Boleh dibuat dalam beberapa sessi dengan lebih dari 1 alat
 • Stesen jaringan mesti ada sky visibility lebih 90%
 • Ujian menggunakan kaedah Static lebih 2 jam sessi cerapan.
 • Jejak sekurang-kurangnya 5 satelit dengan bacaan GDOP kurang dari 6.
 • Cut-off 15’ semasa pemprosesan garis asas.
 • Pelarasan jaringan Minimally Constrained dibuat menggunakan garis asas yang telah dihitung dalam datum WGS 84.
 • Hasil koordinat akhir hendaklah dalam sistem koordinat tempatan
 • Allowable discrepancy
 • < 10mm horizontal
 • < 20mm vertical
 • < 5 + 2L mm ( L = jarak baseline dalam km

UKURAN MEJAUKUR PENGHABISAN

A. Definisi Ukuran Mejaukur Penghabisan

Proses pengemaskinian butiran topografi di lapangan untuk tujuan pemetaan dengan

Menggunakan kaedah ukuran mejaukur.

B. PERALATAN YANG DI GUNAKAN

 • Set Mejaukur
 • Alidad
 • Kompas panjang
 • Pita Ukur
 • Spirit Level
 • Pembaris
 • Alat tulis
 • Buku Tanda Lazim
 • Kompas Prismatik

C. KAEDAH KERJA DI LAPANGAN

 • Kaedah Jejarian
 • Kaedah Trabas
 • Kaedah Silangan
 • Kaedah Silanglikan

D.KAEDAH MENYEMAK SUREH

 • SUREH WARNA

i.Kawasan tanaman / tumbuhan ditunjukkan dengan mewarnakan di

sekeliling perimeter sahaja dan dituliskan huruf singkatan di tengah-

tengah kawasan tersebut. Kawasan tanaman / tumbuhan berikut,

diwarnakan dengan lorekan berjalur bersudut 45° :-

(a ) hutan rimba

( b ) belukar

( c ) rumput

( d ) getah

( e ) sawah padi

ii.Kawasan paramuka air ditandakan dengan warna biru. Kawasan kecil diwarnakan sepenuhnya manakala kawasan luas, contohnya laut, ia ditandakan disepanjang larian pantai dan di sekeliling jidar seksyen / lembar berkenaan. Kawasan paramuka air lain yang penting diwarnakan untuk membezakan dengan garisan kontor

(a ) sungai berkembar

( b) kolam kecil

( c ) kawasan perlombongan dan kawasan berair terpencil

iii. Kawasan tanaman / tumbuhan ditunjukkan dengan mewarnakan di

sekeliling perimeter sahaja dan dituliskan huruf singkatan di tengah-

tengah kawasan tersebut.

JENIS TANAMAN DAN TUMBUHAN

KOD WARNA

Hutan Rimba ( HR )

Emerald Green

Belukar (BLU)

Light Chrome

Hutan Gelam ( GELAM )

Emerald Green

Hutan Paya (HUTAN PAYA)

Emerald Green

Getah ( GE )

Burnt Ochre

Kelapa ( KEL )

Pompeian Red

Kelapa Sawit ( KS )

Zimtbraun Cinnamon

Pelbagai Tanaman ( PT )

Burnt Ochre

Bakau ( BAK )

Red Violet

Nipah ( NIP )

Siena Natur Ochre

Sawah Padi ( SP )

Light Chrome dan Siena Natur Ochre

Tanaman Kecil ( TK )

Prussion Blue

Tanah Lapang ( TL )

Tidak diwarnakan

Rumput (RUM )

Grey Green

Nanas (NANAS )

Strohgelb Cream

Sungai

Light Blue

Batuan / Batu Karang

Light Blue

Lumpur

Medium Grey

Pasir

Light Chrome

 • SUREH ARAS

i. Menyemak aras selerak (spot height) dalam sureh ini berpandukan peta

topografi edisi terbaru dan butiran hanya ditunjukkan sebahagian sahaja

bagi menentukan kedudukan serta ketinggian titik aras tersebut.Taburan

titik aras selerak adalah berdasarkan skala pemetaan. Bagi skala besar

(pemetaan metric), jarak di antara titik-titik aras ialah 300 – 800 meter

manakala bagi skala kecil (Siri L7030) ialah 1.6 – 4 km. Kedudukan aras

biasanya diletakkan di tempat-tempat berikut:-

(a ) puncak bukit / genting

( b) kuala sungai

( c) kaki bukit

( d ) simpang jalan

iii.Kontur juga perlu ditunjukkan di tanah pamah (flat land) terutama di

kawasan perairan dan tepi laut.

iv.Perkara-perkara berikut perlu ditunjukkan juga:-

(a ) stesen penyegitigaan

( b ) titik kawal bumi yang berkoordinat

( c ) stesen GPS (Global Positioning System)

( d ) Nilai B.M. (Bench Mark)

v Ketinggian relatif butiran di bawah perlu ditunjukkan:-

(a ) potong tanah

( b) benteng

( c ) ban

 • SUREH JENIS JALAN

i Jenis-jenis jalan hendaklah diwarnakan mengikut kepentingan dan kelasnya iaitu :-

(a ) Red Violet – Lebuhraya

( b ) Merah (Scarlet red) – jalan dua hala / sehala (berturap)

( C ) Kuning (Light Chrome) – jalan tidak berturap (unmetalled)

( d ) Tanpa Warna – lorong kereta (cart track) terutama dalam

kawasan pembalakan

 • SUREH JENIS RUMAH

i. Bangunan-bangunan yang terlibat serta warna adalah seperti

berikut :-

Bangunan

Warna

I Muzium

Merah (Scarlet red)

ii.Jabatan Kerajaan

Merah (Scarlet red)

iii.Bank

Merah (Scarlet red)

iv.Hospital / Klinik

Merah (Scarlet red)

v.Sekolah

Merah (Scarlet red)

Bangunan

Warna

vi.Bangunan Swasta bagi kegunaan awam (hotel dll)

Tidak Berwarna

vii.Rumah-Rumah Ibadat

Ungu ( Red Violet )

 • SUREH NOMBOR RUMAH

i. Nombor-nombor rumah hendaklah disemak sama ada kedudukannya

ditulis mengikut peraturan yang ditetapkan.

ii Bagi bangunan yang berasingan atau terpencil, nombor rumah ditulis di tengah tiap-tiap bangunan manakala rumah teres ataubersambungan pula ditulis di sebelah pangkal dan hujung sahaja (contoh: 1 – 10).

iii.Pastikan penomboran yang dibuat adalah betul dan teratur.

iv.Rumah-rumah yang berada di luar kawasan perbandaran /

pentadbiran bandar yang kebanyakannya tidak bernombor,

hendaklah dikekalkan di komposit hitam.

 • SUREH KLASIFIKASI KAWASAN ( ZONING )

i.Sureh ini perlu untuk membezakan had kawasan perumahan,

pusat bandar dan perniagaan / industri.

ii.Warna-warna yang terlibat adalah :-

( a ) Pusat Bandar – Perang (burnt ochre)

( b) Kediaman / Penduduk – Hijau Muda (grey green)

( c ) Perniagaan / Industri – Ungu (red violet)

 • KAEDAH PENYUNTINGAN BUTIRAN

i.Semua data dan maklumat dari komposit biru dipindahkan keatas komposit hitam di mana butir baru disalin dengan dakwat merah .

ii.Semua data dan maklumat butiran yang tidak wujud dipangkah

dengan dakwat hijau.

iii.Semua data dan maklumat dalam komposit hitam yang tidak perlu hendaklah dipangkah dengan pensel.

iv. Syit Gantian Peta adalah salinan pembesaran peta topografi terkini

sebagai panduan kerjaluar.

v. Plot Penyudahan Padang adalah data fotogrametri yang diplot

diatas filem untuk tindakan ukuran kerjaluar penghabisan.

vi. Lembar Sejarah adalah Lembar yang mengandungi butiran atau

maklumat yang di pangkah atau dipinda.

vii. Borang PPN 7 adalah mengemaskini perubahan nama –nama

tempat yang perlu disahkan.

viii. Komposit hitam adalah Lembar butiran foto udara dilukis dengan

dakwat hitam.

x. Komposit warna adalah Lembar dimana butiran yang terdapat

diatas foto udara diplot dengan dakwat warna bagi tujuan

pengasingan antara butiran.

 • Dokumen yang perlu semasa menyemak sureh – sureh lembar meja ukur siri L808 , L905 dan T 931

a. Spesifikasi Pemetaan S- 03

b. Buku Tanda Lazim

c. Fail Meja

 • Dokumen yang perlu semasa menyemak sureh – sureh lembar meja ukur siri L7030 , L8028 dan T 738 ,T 835

a. Spesifikasi Pemetaan S- 01

b. Buku Tanda Lazim

c. Fail Meja

 • Tempoh setiap bahan dan maklumat ukur penyudahan padang perlu disimpan di Seksyen Topografi bagi mematuhi rekod kualiti jabatan adalah 3 tahun selepas siap pemetaan.

E.BAHAN PENGEMASKINIAN BUTIRAN

1. Menerima Bahan daripada SPD

·Komposit Warna

·Kompsit Hitam

·Kompsit Biru

·Sureh Nama

·Sureh Warna

·Sureh Jalan

·Sureh Aras

·Sureh Terabas

2. Bahan yang di hantar untuk tindakan kerjaluar di lapangan

A. Bagi Siri L 7030

·Senarai nama tempat – Borang PPN 7

·Komposit Biru

·Sureh Warna

·2 salinan komposit biru tanpa tajuk

·Pindaan sempadan- sempadan

·Sureh Terabas

·Lembar Arahan Ukur dan satu set arahan ukur

·Peta Topografi Siri L 7030

·Sureh Nama ( Butir Tidak Di pinda )

·Untuk Simpanan PPUT Penyelarasan Jidar

·Sureh Aras

·Syit Gantian Peta

·Komposit Warna

·Sureh Jalan

·Sureh Nama ( Butir Tambahan )

C.Bagi Siri L 808

·Senarai nama tempat – Borang PPN 7

·Komposit Biru

·Sureh Warna

·3 salinan komposit biru tanpa tajuk

·Pindaan sempadan- sempadan

·Sureh Terabas

·Lembar Arahan Ukur dan satu set arahan ukur

·Peta Topografi Siri L 808

·Sureh Nama dan Nama Jalan

·Sureh Klasifikasi Kawasan – Kawasan ( Zoning )

·Sureh Aras

·Sureh Nombor Rumah

·Komposit Warna

·Sureh Jalan

·Sureh Nama ( Butir Tambahan )

·Sureh Jenis Rumah

·Sureh Nombor Rumah Tambahan

·Untuk Simpanan PPUT ( W ) – Penyelarasan Jidar

3. Bahan yang dihantar oleh kerjaluar untuk kerja menyemak

A. Bagi Siri L7030

·Komposit Hitam

·Sureh Nama ( Butiran Tambahan )

·Lembar Arahan Ukur

·Sureh Nama ( Butiran Tidak Di Pinda )

·Sureh Warna

·Sureh Jalan

·Sureh Aras

·Sureh Terabas

·Syit Gantian Peta

·Pindaan Sempadan

B. Bagi Siri L 808 / L 905

·Komposit Hitam

·Sureh Warna

·Sureh Nama dan Nama Jalan

·Sureh Aras

·Sureh Jenis Rumah

·Sureh Jalan

·Sureh Nombor Rumah

·Sureh Nama ( Tambahan )

·Sureh Nombor Rumah ( Tambahan )

·Sureh Terabas

·Sureh Klasifikasi kawasan ( Zoning )

·Pindaan Sempadan

4. Bahan yang dihantar oleh Seksyen Topografi ke Seksyen SPgD

A. Bagi Siri L 7030

·Komposit Hitam

·Komposit Warna

·Sureh Nama ( Butiran Tambahan )

·Sureh Nama ( Butiran Tidak Dipinda )

·Sureh Warna

·Sureh Jalan

·Sureh Aras

B. Bagi Siri L 808 / L 905

·Komposit Hitam

·Sureh Warna

·Sureh Nama dan Nama Jalan

·Sureh Aras

·Sureh Jenis Rumah

·Sureh Jalan

·Sureh Nombor Rumah

·Sureh Nama ( Tambahan )

·Sureh Nombor Rumah ( Tambahan )

·Sureh Terabas

·Sureh Klasifikasi kawasan ( Zoning )

UKURAN CATMAPS

A .Definisi CATMAPS – Computer Assisted Topographic Mapping System

Sistem yang digunakan oleh Seksyen Topografi bagi melaksanakan proses kompilasi , kerjaluar topografi dan suntingan untuk pengemaskinian butiran pemetaan menggunakan perkakasan dan perisian komputer serta peralatan ukur merangkumi GPS Receiver , Laser Range Finder dan Total Station .

B. Konsep CATMAPS

Konsep Catmaps adalah proses kerja topografi untuk pemetaan menggunakan

Konsep Field to Finish dalam penerbitan peta topografi dan peta bandar dalam

proses pemetaan baru , ulangan piawai dan ulangan terhad bagi mengemaskini

pengumpulan data dan maklumat dilapangan .

Mengautomasikan proses kerja konvensional bagi pengukuran butiran data

dilapangan serta proses penyuntingan data topografi ke kaedah digital.

– Meningkatkan produktiviti dalam kerja pengumpulan data dan maklumat

di lapangan .

C.Kompenen CATMAPS

a. Sub – Sistem Ibu Pejabat Topografi

b. Sub – Sistem Cawangan Wilayah

c. Sub – Sistem Kerjaluar

D. Perisian

a. Sub – Sistem Ibu Pejabat Topografi

– Gothic Gis for Database Server

– Gothic LAMPS2 full package

– Hummingbird Exceed / XDK

– FME Professional for RDBMS

b. Sub – Sistem Cawangan Wilayah

– Mapping & Gis Software for Rugged Pen Based notebook – MAP 500

c. Sub – Sistem Kerjaluar

– Mapping & Gis Software for Rugged Pen Based notebook – MAP 500

– Topo PAD

– Total Station Trimle 3605

– Pocket PC for Total Station

– Compag Ipaq 3950

– Roll Type Digitizer

PENYEDIAAN DATASET UNTUK KERJALUAR

1.Pengimbasan imej

Peta lama yang disediakan di imbas dan di save * Tif dan di simpan di dalam server Topo HQ

Di lakukan oleh penyelia

2.Pendaftaran Imej ( Image Registration ) dan Penindihan ( Overlay )

Fail Raster * Tif digunakan bagi Image Registration seterusnya proses penindihan antara Vektor dan Raster .

3.Proses beza data lama dan data baru

– Data dari SPgD / SPD – gunakan proses kod 5

– Data dari Topo HQ suntingan awal – gunakan proses kod 6

– Data dari kerjaluar – gunakan proses kod 7

4.Screen digitizing

Raster dan Vektor dipaparkan , semakan di lakukan

Kenalpasti peambahan butiran sekiranya ada menggunakan screen digitizing

contoh Jalan dan Bangunan.

5.Editing

– Proses editing perlu dilakukan seperti :

a. Merge line

b. Snap line

c. Remove duplicate line

d. Overshoot

e. Undershoot

6.Proses Suntingan Awal Menyediakan Arahan Ukur

Arahan kerja ukur dibuat bagi tujuan siasatan dan semakan lapangan

Untuk Digitize symbol tersebut di Lamps 2 kita akan memilih arahan dalam bentuk point .

Terdapat 24 jenis arahan kerja ukur diwakili oleh simbol nombor .

7.Penukaran Format Gothic Kepada Shape dan Clipping

Penyemak menukarkan format Gothic kepada Shape serta Clipping

menggunakan FME Universal Translator.

Kemudian Fail Shape ini akan dihantar ke Topo wilayah bagi menjalankan

Kerja di lapangan .

8.Menghantar Shapefile ke Cawangan Wilayah

Peringkat terakhir proses kerja susunan

Shapefiles * Shp yang dihasilkan perlu dihantar ke cawangan wilayah menggunkan MIS

Tindakan kerjaluar

PENGEMASKINIAN DATASET DI LAPANGAN KAEDAH MAP 500

A. PERALATAN

a. Komputer Rugged Pen – Based notebook

b. Laser Range Finder

c. Peralatan GPS termasuk PROXRS , PDL Rover radio , Trimble Trimmark 3

d. Total Station selengkapnya

e. Roll type digitizer

f. Alat Pencetak

g. Pelotan Lember kerja

h. Gambar udara

i. Peta topografi bagi lembar berkenaan

B. Peneriman Dataset Dari Ibu Pejabat Topografi Ke Pejabat Ukur Wilayah

 • Penyelia menerima dataset dari Topo HQ dalam bentuk Shapefiles
 • Penyelia perlu menyimpan dataset di server serta membuka backup menggunakan perisian Map 500 dengan membuka dataset untuk disemak dan menyimpannya semula dalam bentuk fail * PTS .
 • Membuat salinan data * pts ke workstation dan server serta memindahkan fail-fail *Pts , * gph ,* gis ,* srf , *til dan *nof .

C. Kaedah Pengemaskinian Dataset Sebelum Di Lapangan

 • Open Map 500
 • Kemudian Load layaer Topov3 / townv3.lay
 • Merge Dataset topov 6.frm
 • Import shape file ke map 500
 • Esri shape file format ( faster scheme )
 • Add shape file
 • Select the shapefile
 • a. Arahan ukur

b.Buit Enviroment text

c.Demarcation text

d.General text

e.Hydrograpyh text

f.Transportation text

g.Vegetation text

 • Save dataset *Pts format
 • Craete anda set text file As background ( SHL )
 • Setup map
 • Edit shapelist
 • Add Shapes
 • Edit style
 • Perkara Field index Color
 • a. Arahan ukur 7 Hijau gelap

b. Buit Enviroment text 19 Coklat tua

c.Demarcation text 21 Coklat muda

d.General text 21 Hitam

e.Hydrograpyh text 21 Biru gelap

f.Transportation text 21 Hitam

g.Vegetation text 20 Hijau gelap

 • Save anda exit
 • Setup Area Filing
 • Plot Verification
 • Copy file *Pts dan Shape file ke Rugged Note book

Generate Senarai Nama Tempat

 • Import Shape file

a. Buit Enviroment text

b.Hydrograpyh text

c.Transportation text

 • Export to database Csv text format
 • Open Ms Excel program
 • Import External Data
 • Import text file

D. Kaedah Pengemaskinian Dataset Di lapangan

 • Open Map 500
 • Open Pts dan Shapefile in Rugged notebook
 • Semak semua data berpandukan Nombor Arahan Ukur
 • Tukar layer butiran yang tidak ujud kepada layer Deleted layer

1. Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan Total Station Dan

Laser Range Finder.

 • Dirisiap total station / Laser dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook
 • Setup Total Station = Misc – Instrumen – setup
 • Pengumpulan data = Method – Total station – Fire
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. New Layer P ( point )
 • b. New Layer L ( polyline)
 • c. New Layer A ( Area )
 • Save data kerjaluar – File save AS* Pts

2. Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Post – Process.

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan Port B di ProXRS
 • Setup GPS = Misc – GPS – setup
 • Pengumpulan data = Method – GPS – Accept
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. New Layer P ( point )
 • b. New Layer L ( polyline)
 • c. New Layer A ( Area )
 • Save data kerjaluar – File save AS* Pts

3 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Real – time Beacon .

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan

Port B di Pro XRS

 • Setup GPS = Misc – GPS – setup
 • Pengumpulan data = Method – GPS – Status Box – Differential correction –Beacon
 • Static ( Last Reading ) – Accept
 • Every Time
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. New Layer P ( point )
 • b. New Layer L ( polyline)
 • c. New Layer A ( Area )
 • Save data kerjaluar – File save AS* Pts

4 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Real – time Radio Modem .

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan

Port B di Pro XRS

 • Pasangkan Radio Modem ke ProXRS dengan port A
 • Setup GPS = Misc – GPS – setup
 • Pengumpulan data = Method – GPS – Status Box – Differential correction – Other
 • Static ( Last Reading ) – Accept
 • Every Time
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. New Layer P ( point )
 • b. New Layer L ( polyline)
 • c. New Layer A ( Area )
 • Save data kerjaluar – File save AS* Pts

5 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Roll – Up Digitizer .

 • Setup Roll- up Digitizer dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook .
 • Setup Digitizer = Misc – Digitizer setup
 • Pengumpulan data = Method – Digitizer
 • Save data – File –save As * Pts

E. Suntingan Dataset Dilapangan

 • Editing Tanaman dan Tumbuhan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Jalan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Kelas Jalan

 • Editing Bangunan dan Rumah

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan dan Rumah

 • Editing Hydrography

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Nama dan Nama Jalan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Klasifikasi Kawasan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

E. Suntingan Dataset Di Pejabat Wilayah

 • Copy *Pts file ke workstation .
 • Backup *Pts file ke server
 • Open *Pts file in workstation
 • Semak data Selepas kerjaluar
 • Plot PDF File
 • Suntingan Data ,Deleta dan Snapping
 • Semak Margin
 • Plot Verification
 • Penukaran Map500 format dari * Pts kepada Shapefile dan menyimpannya di server.
 • Backup dan upload dataset Shapefile dan PDF file hantar ke Mis Ibu pejabat Topografi

SUNTINGAN DATASET KERJALUAR

– Menjalankan kerja – kerja suntingan akhir keatas dataset kerjaluar / dataset kompilasi yang telah dikemaskini dilapangan .

 1. Restore Template Dataset

– Restore fail backup kedalam database ( Working database ) dengan menggunakan aplikasi Manage .

– dilaksanakan oleh penyelia

– Dataset digunakan untuk proses penukaran format Shape Ke Gothic .

 1. Penukaran Format Shape kepada Gothic

Shapefiles dari kerjaluar akan di simpan ( work station )

Translante FME – Feature Manipulation Engine

Fail Shape ini akan ditukarkan semula kepada format Gothic semasa proses

ini dilakukan fail- fail clip tersebut akan dicantumkan menjadi satu seksyen .

 1. Editing

Semua fail clip dicantumkan proses editing perlu dilakuan seperti :

a. Merge line

b. Snap line

c. Remove duplicate line

d. Overshoot

e. Undershoot

 1. Proses Topology

Proses yang dilakukan hendaklah mengikut data type bagi sesuatu kelas data

yang terdapat pada Schema

  1. Garisan – line
  2. Kawasan – Area
  3. Simbol / titik – Symbol / point

Semasa menjalankan kerja –kerja suntingan akhir di Ibu Pejabat Topografi , Proses Topology dibuat mengikut Data type .proses di bawah merupakan peringakat yang perlu dijalankan

Terbahagi kepada 3 peringkat

a.run structure

b.run merge extraneous

c.run form polygon in class

A. run structure dan run merge extraneous

– semua data linear sahaja

B. run structure , run merge extraneous dan run form polygon in class

– Data area atau data linear yang perlu di polygonkan.

 1. Semasa Proses Check Out dengan menggunakan Gothic Transaction Manager

bagi menukar format Gothic Dataset ke GFO file , 3 fail yang terhasil semasa kerja- kerja tersebut:

a.Checkout File

b. Gothic File

c. GFO File

 1. Semasa melakukan kerja –kerja Check In dataset dari lapangan 3 fail yang terhasil adalah :

a. Sumarry.txt

b. Difference .gfo

c. Check In File

 1. Semakan ( Attribute Checking )

Pemproses mengisi kesemua maklumat ke Attribute table

 1. Plot Verifikasi

Sebagai semakan terakhir betul dan bebas daripada kesalahan sebelum ke SPgD

 1. Deleta Arahan Ukur Dalam Dataset

– Arahan ukur hendaklah dideleta dalam dataset sebelum dihantar ke SPgD

 1. Create Fail Postscript * PS

– wujudkan fail post script menggunakan Lamps 2

– Fail post script ini akan ditukar kepada format PDF – perisian Acrobat Distriller.

 1. Create fail backup * bck

– Aplikasi manage didalam server Topo HQ

– Kemudian dijadikan fail win zip * zip dan bersama kunci unik ( password)

 1. Hantar Data ke SPgD

Gothic fail * bck & Pdf dihantar melalui MIS

Muat naik ( upload ) didalam MIS

UKURAN CATMAPS – PERISIAN RADIUS MOBILE

PENGEMASKINIAN DATASET DI LAPANGAN

A. PERALATAN

a. Komputer Rugged Pen – Based notebook

b. Laser Range Finder

c. Peralatan GPS termasuk PROXRS , PDL Rover radio , Trimble Trimmark 3

d. Total Station selengkapnya

e. Roll type digitizer

f. Alat Pencetak

g. Pelotan Lember kerja

h. Gambar udara

i. Peta topografi bagi lembar berkenaan

B. Peneriman Dataset Dari Ibu Pejabat Topografi Ke Pejabat Ukur Wilayah

 • Penyelia menerima dataset dari Topo HQ dalam bentuk GFO files
 • Penyelia perlu menyimpan dataset di server serta membuka backup menggunakan perisian Radius Vision dengan membuka dataset untuk disemak dan menyimpannya semula dalam bentuk fail * GFO files.
 • Membuat salinan data * GFO files ke workstation dan server serta memindahkan fail-fail *Pts , * gph ,* gis ,* srf , *til dan *nof .

C. Kaedah Pengemaskinian Dataset Sebelum Di Lapangan

 • Open Radius Vision
 • Plot Verifikasi untuk kegunaan kerjaluar
 • Copy data GFOfiles kedalam Rungged Pc

D. Kaedah Pengemaskinian Dataset Di lapangan

 • Setup Beacon GPS Pathfinder Controller
 • Open perisian Radius Mobile
 • Open data GFOfiles in Rugged notebook
 • Semak semua data berpandukan Nombor Arahan Ukur

1. Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan Total Station Dan

Laser Range Finder.

 • Dirisiap total station / Laser dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook
 • Open Radius Mobile Tools – Options – Setup Total Station / Laser Range
 • Survey – Total Station – Station – setup Stesen
 • Survey – Total Station – Detail – setup Stesen Control – Reference observation
 • Pengumpulan data = Detail – Create geography – Observe
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. Point
 • b. Polyline
 • c. Polygon
 • Save data kerjaluar – File save GFO files

2. Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Post – Process.

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan Port B di ProXRS
 • Open Radius Mobile Tools – Options – Setup GPS
 • Setup GPS – Select NMEA sentence – Select Reference system RSO Kertau – Select Reference system GDM 2000 MRSO New – Select Datum WGS 84
 • Setup the communication port Port number
 • Survey – GPS – Recording from GPS – Observe
 • Pengumpulan data = Create geography – Observe
 • Menggunakan 3 Feature dalam mengambil butiran baru:
 • a. Point
 • b. Polyline
 • c. Polygon
 • Save data kerjaluar – File save GFO files

3 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Real – time Beacon .

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan

Port B di Pro XRS

 • Setup GPS Pathfinder Controller
 • Settings – Real-time settings – Select Integrated Beacon – Select Beacon – Select Frequency – Setting port B -Settings NMEA – Click Connect – wait the Beacon
 • Frequency
 • a. Lumut 298 kHz
 • b. Kuantan 297 kHz
 • c. Bintulu 290 kHz
 • Open Radius Mobile

4 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Real – time Radio Modem Trimmark 3 .

 • Pasangkan GPS dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook dengan

Port B di Pro XRS

·Setting Base

 • Pasangkan Radio Modem Trimmark 3 ke ProXRS receiver dengan port A
 • Connect rugged pen Pc – click TSIP Talker into port B Pro XRS
 • Select TSIP Talker – Set koordinat Base Stations DGPS – Base Stations – Click Start – Select Port A dan Port B – Click Ok – Transmission TRAN radio modem base Stations
 • Setting Rover
 • Setup GPS Pathfinder Controller
 • Settings – Real-time settings – Select Use Uncorrected GPS – Select External – Setting port A – Setting port B -Settings NMEA – Click Connect – wait the Beacon
 • Open Radius Mobile

5 . Kaedah Pengukuran Pengumpulan Butiran Baru Dengan GPS Kaedah

Roll – Up Digitizer .

 • Setup Roll- up Digitizer dan sambungkan cable ke com 1 Rugged notebook .
 • Open Radius Mobile
 • Setup Digitizer = Tools – Tablet – Edit Control points
 • Tools – Tablet – Create transformation matrix
 • Pengumpulan data = Tools – Tablet – Start digitizing

Semua kerja – kerja pengukuran perlu memilih menu Themes bagi setiap data

Attribute yang di ukur

D . Suntingan Dataset Dilapangan

Editing Element Properties

 • Editing Aeronautical

– Pilih Thema Aeronautical

– Airfield ( Padang Terbang )

– Runway ( Lapangan Terbang )

– Arahan Ukur

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Tanaman dan Tumbuhan

– Pilih Thema Vegetation

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribut

 • Editing Jalan

– Pilih Thema Transportation

– Pilih Road and Track

– Masukkan classification

– Lebar bagi Road 1- > 8 meter

– Lebar bagi Road 2 – > 5.5 m dan < 8 m

– Lebar bagi Road 3- < 2 m dan < 5.5

– Lebar bagi Road 4- > 8 m jalan tidak berturap

– Lebar bagi Road 5- > 5.5 m dan < 8 m jalan tidak berturap

– Lebar bagi Road 6- > 2 m dan < 5 m jalan tidak berturap

– Lebar bagi Road 7- jalan kaki

Masukan feature code

Masukan Kelas Jalan

 • Editing Kediaman

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Residential Building

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan dan Rumah

 • Editing Bangunan Perniagaan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Commercial Building

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan

 • Editing Bangunan Pendidikan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Educational Building

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan

 • Editing Bangunan Industri

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Industrial Building

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan

 • Editing Bangunan Kerajaan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Institutional Building

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

Masukan Nombor Bangunan

 • Editing Rumah Ibadat Masjid / Surau

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Mosque

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Masjid / Surau

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Mosque

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Wat

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Buddhist Temple

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Tokong Cina

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Chinese Temple

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Gereja

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Church

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Kuil Hindu

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Hindu Temple

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Rumah Ibadat Gurudwara

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Sikh Temple

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Bangunan Kompleks Sukan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Nama Kompleks Sukan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Kawasan Perkuburan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Cemetery

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Klasifikasi Kawasan

– Pilih Thema Built Environment

– Pilih Residential Coverage , Industrial Coverage, Town Coverage, Commercial

Coverage

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Sempadan

– Pilih Demarcation

– Pilih Jenis Sempadan

a.Antarabangsa

b. Negeri

c.Bahagian

d.Daerah / Jajahan

e.Daerah Kecil

f.Majlis Perbandaran

g. Rizab Hutan Simpan

– Masukkan classification

Masukan feature code

Masukan Attribute

 • Editing Transportation

– Pilih Thema Transportation

– Pilih Transportation

– Kilometer Post

– Toll Plaza

– Rail Station ( Stesen Keretapi )

– Light Rapid Transit ( LRT )

– Light Rail ( Keretapi Ringan )

– Tunnel ( Terowong )

– Railway and Road Bridge ( Jambatan Jalan dan Keretapi )

– Causeway ( Tambak )

Masukan feature code

Masukkan classification

 • Editing Utility

– Pilih Thema Utility

– Pilih Utility

– Power Station ( Stesen Janakuasa )

– Earth Satellite ( Satelit Bumi )

– Telecom Tower ( Menara Telekom

– Wireless Tower ( Menara Wayarles )

– Sewerage Treatment Plant ( Tapak Kumbahan Najis )

– Water Pipe ( Paip Air )

– Oil Gas Pipeline ( Talian Paip Minyak – Gas )

– Oil Gas Tank ( Tangki Minyak )

Masukan feature code

Masukkan classification

 • Editing Hydrography

– Pilih Thema Hydrography

– Pilih Hydrography

– Beacons ( Berop )

– Bay ( Teluk )

– Reef ( Tebing Curum )

– Beach ( Pantai )

– Coast Island ( Pulau )

– Light House ( Rumah Api )

– Sand ( Pasir )

– Mud ( Lumpur )

– Rock ( Batuan )

– Cape ( Tanjung )

-River Mouth ( Muara Sungai )

-Sea ( Lautan )

-Lake ( Tasik )

-Hot Spring ( Air Panas )

– Rapids ( Jeram )

-Canal ( Terusan )

– Tank ( Tangki )

Masukan feature code

Masukkan classification

 • Editing Hypsography

– Pilih Thema Hypsography

– Pilih Hypsography

– Cutting (Potongan )

– Embankment ( Benteng )

– Rock Outcrop ( Batuan Bonjol )

– Outcrop Ridge ( Kawasan Curam )

Masukan feature code

Masukkan classification

 • Editing General

Pilih Thema General

Pilih General

– Global Position Station ( Stesen GPS )

– Trignometric Station ( Stesen Trigonometri )

– Height Point ( Bench Mark )

 • Editing Geology

Pilih Thema Geology

Pilih Geology

– Quarry ( Kuari )

– Mine ( Lombong )

Editing Road

 • Divide at point
 • Divide first line
 • Divide two lines
 • Connect two nodes
 • Trim first line
 • Trim two lines
 • Trim first line & Divide second
 • Generate parallel

E. Suntingan Dataset Di Pejabat Wilayah

 • Copy *GFO file ke workstation .
 • Backup *GFO file ke server
 • Open Radius Visionin workstation
 • Semak data Selepas kerjaluar
 • Plot PDF File
 • Suntingan Data ,Deleta dan Snapping
 • Semak Margin
 • Plot Verification
 • Backup dan upload dataset GFO file dan PDF file hantar ke Mis Ibu pejabat Topografi

INTERACTIVE FIELD OFFICE MANAGEMENT SYSTEM – iFOS

A .Definisi iFOS – Interactive Field Office Management System

Sistem yang digunakan oleh Seksyen Topografi dan Geodesi bagi melaksanakan proses kompilasi , kerjaluar topografi dan suntingan untuk pengemaskinian data geodetik menggunakan perkakasan dan perisian komputer serta peralatan ukur merangkumi Pocket PC , Pocket PC GPS, Digital Camera dan Digital Level .

B. Konsep iFOS

Konsep iFOS adalah proses kerja topografi untuk data geodetik menggunakan

Konsep Field to Finish dalam melaksanakan ukur aras , GPS dan graviti serta

menubuhkan pangkalan data bagi menyimpan maklumat geodetik .

Mengautomasikan proses kerja konvensional bagi pengukuran geodetik data

dilapangan serta proses penyuntingan data geodetik ke kaedah digital.

Meningkatkan produktiviti dalam kerja pengukuran data geodetik dan

maklumat di lapangan .

C.Kompenen iFOS

a. Sub – Sistem Ibu Pejabat Topografi dan Geodesi

b. Sub – Sistem Pejabat Wilayah

c. Sub – Sistem Kerjaluar

d. Sub – Pengguna

D. Perlaksanaan Sistem iFOS

1. Sub – Sistem Ibu Pejabat Topografi dan Geodesi

a. GeoMap

·GeoMap merupakan Pengurusan Projek, Pengurusan Pengguna ,

Pengurusan Kawalan Akses , Pengurusan Pengkalan Data dan Laporan

·Carian Peta

·Perancangan Projek Baru berkaitan data geodetik .

Ukuran Aras , GPS dan Graviti

Memasukan maklumat

Menentukan Kawasan Baru

Memasukan Titik Geodetik Baru

Pembahagian Kawasan Kerja

·Proses Semakan .

– Kawasan Kerja , Pembahagian kawasan kerja, Arahan Kerja dan Laluan

·Proses Pengesahan

– Pengesahan Kawasan Kerja, Arahan Kerja ,Laluan dan Penyemak

2. Sub – Sistem Pejabat Wilayah

b. GeoPro

·GeoPro berupaya untuk memproses data ukur geodetik dari lapangan

dan juga boeh menghantar laporan kemajuan kepada ibu pejabat.

·Proses muat turun data dari GeoMap ke GeoPro

– Bagi mendapatkan data daripada Geomap yang telah dirancangkan

mengikut jenis data geodetik

·Proses melampirkan data multimedia

– Bagi kaedah melampirkan foto , lakaran , audio dan nota kepada data

Geodetik

· Proses Penandaan Tanda Batu Aras

Semua Nombor Tanda Aras bermula dengan pangkal nombor 5000

a.Batu Aras Piawai ( SBM )

· Ditanam pada sela jarak diantara 25 km

·Pernomboran bermula dengan huruf abjad dan diikuti 4angka cth : S 5000

b. Tanda Batu Aras

· Ditanam pada sela jarak diantara 1 km bagi kawasan laluan biasa

· Ditanam pada sela jarak diantara 500 meter bagi kawasan bandar besar

· Pernomboran mengikut abjad sistem pendaftaran kereta dan 4

nombor cth C 5001 ialah tanda aras dinegeri pahang .

c. Batu Penanda Kilometer

·Ditanam pada sela jarak diantara 15 km

·Pernomboran bermula dengan huruf abjad H dan diikuti 4 nombor cth :

H 0220 tanda aras dilebuhraya dan jalanraya.

·Proses muat naik data dari GeoPro ke GeoField

– Bagi mendapatkan data geodetik daripada Geofield yang telah

dirancangkan belum dibuat kerja – kerja pengukuran .

3. Sub – Sistem Kerja luar

c. GeoField

·GeoField merupakan pengukuran data geodetik di lapangan secara

berdigital dengan menggunakan pocket PC dan alat aras.

·PERALATAN YANG DI GUNAKAN

a.Alat Aras automatik ( NA 3000)

b.Tripod

c.Staf jenis invar

d.Pocket PC

e.Pocket GPS

f. Camera Digital

g.Trimble digital interface cable

h.Y cable

i. 9 pin connector female to female

· Kaedah Kerja Di Lapangan

· Proses muat turun data dari GeoPro ke GeoField

Membina ruang kerja

– Proses melampirkan data multimedia bagi foto, lakaran ,audio dan

nota

– Proses carian peta bagi melihat maklumat yang terperinci bagi setiap

stesen.

– Proses Ukur menggunakan Pocket PC untuk kerja –kerja pengukuran

bagi ukuran Aras , GPS dan Graviti .

– Proses menghitung selisih ukur aras .

·Proses muat naik data dari GeoPro ke GeoField

– Setelah selesai proses pengukuran dan melampirkan data multimedia.

· Proses muat turun data dari GeoPro ke GeoField

– Setelah kerja pengukuran siap

– Papar sesi ukur bagi melihat semula bacaan ukur yang diambil

dilapangan

– Proses hitungan laluan aras

– Proses hitungan pelarasan ganda dua terdikit rangkaian aras.

· Proses muat naik data dari GeoPro ke GeoMap

– Setelah satu projek telah siap diproses di GeoPro hendak di hantar ke

GeoMap.

4. Sub – Sistem Pejabat Wilayah – Semakan

d.Data Proses Topo

·Penyemak Topografi muat naik dari GeoPro ke GeoMap

Selepas selesai kerja – kerja pengukuran dan proses semakan dilakukan

oleh topo .

·Pemproses Geodesi muat turun ke GeoPro

Bertujuan untuk muat turun projek yang telah dihantar oleh pihak topo

kepada pihak geodesi.

e. Data Proses muat naik

·Pemproses muat naik ke penyemak akhir

Bertujuan untuk muat turun projek yang telah siap telah siap diproses

untuk dihantar kepada penyemak akhir untuk disemak .

·Penyemak akhir muat naik untuk pengesahan

untuk kegunaan penyemak akhir muat naik projek yang telah siap telah

disemak untuk pengesahan .

f. Data Proses muat turun

· Penyemak akhir muat trun

untuk kegunaan penyemak akhir muat turun projek yang telah siap telah

disemak .

·Pelulus muat turun

untuk kegunaan pelulus muat turun projek yang telah siap telah

disemak ataupun hanya untuk melihat status kemajuan kerja.

SEMAKAN KUALITI PETA TOPOGRAFI DAN DATA GEOSPATIAL

A .Definisi Semakan Kualiti Peta :

Semakan Kualiti bagi maklumat pemetaan yang meliputi peta topografi dan data

Topografi berdigit adalah untuk memastikan ketepatan planimetri dan ketinggian

serta pengesahan data atribut butiran –butiran yang dipaparkan mengikut spesifikasi

yang ditetapkan.

B. Kaedah Semakan Kualiti Data Geospatial

i.Menyemak kualiti Peta Versi Terhad Siri L7030, L8028, L905 ,L808 , T 738 ,T 835

dan T931 serta peta versi tidak terhad yang sepadan.

ii.Menyemak Data pemetaan bagi Pangkalan Data Topografi dan Pangkalan Data

Kartografi.

iii.Analisis ketepatan Data Geospatial berpandukan elemen – elemen berikut:

a. Ketepatan Planimetri

b. Ketepatan Ketinggian

c. Kesahihan Data Atribut

C Peralatan yang digunakan

·Alat GPS Trimbel 5700 siri & aksesori

·Set Total Station & aksesori

·Antenna GPS & Kabel – kabel

·Bateri GPS

·Komputer notebook & aksesori

·Handheld GPS

D. Kaedah Kerja Di Lapangan

·Kaedah Pengukuran

a. Jaringan GPS

Jaringan GPS dibentuk dengan ikatan kepada stesen GPS Jaringan Utama

Geodetik. Kaedah ukuran ini dijalankan dengan teknik Static , Rapid Static

Kinematic

b. Terabas GPS

Ukuran terabas GPS boleh dijalankan dengan menggunakan 2 @ lebih alat

penerima seperti ukuran terabas dengan alat teodolit dengan membuat

terabas terbuka @ tertutup dan hendaklah diikat kepada sekurang-kurang

satu stesen GPS Jaringan Utama Geodetik dan sebaik- baiknya tiga stesen.

Biasanya ukuran semakan ( secara azimut ) perlu dijalankan bagi terabas

terbuka.

c.Kaedah GPS Spur Shots

Ukuran dengan kaedah ini boleh dilaksanakan jika hanya terdapat 2 alat

penerima dan dikehendaki mengukur beberapa stesen sahaja . Ukuran

dilaksanakan dengan cara mencerap spur line sebanyak 2 kali pada 2 sesi

berasingan dimana apabila selesai cerapan pertama ,ketinggian semua alat

diubah dan alat di off dan di on semula untuk sesi kedua.

E.Teknik Ukuran GPS

Teknik

Keperluan

Kegunaan

Kejituan

Static

Penerima GPS L1 @ L1/ L2

– Komputer untuk post processing

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran lebih 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 45- 60 minit

Rapid Static

Penerima GPS @ L1/ L2

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk kawasan luas, jarak ukuran kurang 20km

sub centimetre level

– minimum cerapan selama 5 – 20 minit

Real Time Kinematic

(MyRTKnet)

Penerima GPS L1 / L2

– Telefon bimbit dengan keupayaan GSM / GPRS

Ukur kawalan yang memerlukan kejituan tinggi.

– Sesuai untuk jarak 30km

sub centimetre level

F. KAEDAH CERAPAN

  1. Semua peralatan GPS yang digunakan hendaklah terlebih dahulu dikalibrasi iaitu :

i. Zero Baseline Test

ii. EDM Baseline Test

iii. GPS Network Test

  1. Cerapan hendaklah dimulakan pada tiga stesen GPS yang sedia ada

Sekurang –kurangnya dua jam untuk membuktikan ianya berada dalam kedudukan asal. Jarak baseline ukuran hendaklah lebih dari 50 meter .Had perbezaan koordinat hendaklah tidak lebih 10mm bagi komponen horizontal dan tidak lebih 20 mm bagi komponen vertical.

  1. Cerapan GPS ukuran titik kawal hendaklah dijalankan secara jejarian

dengan teknik Static dan Rapid Static . Teknik Static masa cerapan selama 30 minit dan teknik Rapid Static masa cerapan selama 10 minit.

G . KAEDAH PEMPROSESAN DATA

a. Data – data cerapan hendaklah diproses dengan menggunakan perisian

pemprosesan yang sesuai iaitu :

i. TTC – Trimble Total Control

ii. TGO – Trimble Geomatics Office

iii. Topcon Tools

Semasa pemprosesan beberapa petunjuk kualiti perlu di beri

Pertimbangan iaitu :

i. Root mean square (RMS ) bagi observation residuals.

ii. Bilangan Baseline yang mencukupi minimum 4 baseline

iii. Ujian statistik bagi observation residuals atau solution parameter.

H. KAEDAH PELARASAN DATA CERAPAN

a. Pelarasan Koordinat WGS 84

i. Koordinat WGS dengan menggunakan perisian pelarasan yang

bersesuaian dimana datum koordinat stesen GPS hendaklah dirujuk dari

rekod jaringan utama geodetik. Koordinat WGS 84 yang diperolehi

adalah dalam bentuk latitud, longitud, dan ketinggian dari ellipsoid.

b.Pelarasan Ketinggian MSL

i. Semua ketinggian stesen cerapan perlu dilaraskan kepada ketinggian

MSL merujuk kepada Model Geoid Malaysia.

c. Transformasi Koordinat

i.Bagi Semenanjung koordinat WGS 84 perlu ditukarkan kepada Malaya

Revised Triangulation (MRT 48 ) kemudian kepada sistem koordinat

Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya ( BBST Malaya )

ii. Bagi Sabah dan Sarawak koordinat WGS 84 perlu ditukarkan kepada

Borneo Triangulation (BT 68 ) kemudian kepada sistem koordinat Bentuk

Benar Serong Ditepati Borneo ( BBST Borneo )

I. Kaedah Hitungan Data Total Station

Pelarasan Hasil Cerapan

a. Bearing Cerapan

i. Hitungkan purata cerapan bearing bagi penyilang kiri dan penyilang

kanan bagi setiap stesen.

ii. Dapatkan pembetulan meridian ( M ) bagi setiap bearing .

iii. Dapatkan tikaian bearing tidak melebihi had yang dibenarkan

Tikaian bearing tutupan adalah tidak melebihi 01’ 15” dengan

Pembetulan maksimum 10” perstesen .

iv. Dari tikaian yang didapati itu pembetulan tikaian ( C ) perlulah diagihkan

secara purata untuk setiap stesen bagi mendapatkan bearing muktamad.

b. Jarak

i. Dapatkan purata cerapan sudut puguk bagi penyilang kiri dan penyilang

kanan.

ii. Dapatkan purata jarak yang telah diukur dengan alat Total Station .

iii. Daripada nilai purata sudut dan jarak serta pembetulan ketinggian aras

purata laut dan skala faktor ,hitungkan jarak mendatar bagi garisan

tersebut dan beza ketinggian.

c..Hitungan Koordinat Planimetri ( X, Y )

i Hitungkan latit dan dipat bagi setiap garisan.

ii. Dapatkan jumlah latit dan dipat ,dari perbezaan jumlah latit dan jumlah

dipat tersebut tikaian lurus bolehlah dihitung tidak melebihi 1: 8000.

iii.Agihkan tikaian jarak tersebut kepada setiap stesen dengan menggunakan

Kaedah Bowditch.

d. Hitungan Aras ( Z )

i.Hitungan bermula berdasarkan kepada stesen yang telah mempunyai aras

terlaras @ dari tanda aras berdekatkan yang telah diikatkan kepada stesen ukuran.

ii Tutupan aras hendaklah dibuat kepada tanda aras yang memuaskan.

Tutupan untuk terabas tersebut tidak melebihi had 0.090 / K

iii Tikaian aras yang didapati bagi terabas diagihkan untuk mendapatkan

aras muktamad.

J. Analisis Ketepatan Data

a. Ketepatan Data Planimetri

i.Analisis ketepatan data dilaksanakan dengan membuat perbandingan

di antara hasil cerapan di lapangan bagi butiran planimetri dengan nilai

nilai yang diperolehi dari data berdigit topografi, data berdigit kartografi

dan peta.

ii. Sekurang –kurang 95% daripada koordinat (x y ) butiran yang telah

dibandingkan mestilah berada dalam had 0.85mm bagi skala peta

1: 20 000 atau skala lebih besar .

iii. Sekurang –kurang 95% daripada koordinat (x y ) butiran yang telah

dibandingkan mestilah berada dalam had 0.5mm bagi skala peta yang

kecil daripada 1: 20 000.

b. Ketepatan Data Ketinggian

i.Analisis ketepatan data dilaksanakan dengan membuat perbandingan

di antara hasil cerapan di lapangan bagi butiran ketingggian dengan

nilai yang diperolehi dari data berdigit topografi, data berdigit kartografi

dan peta.

ii. Sekurang –kurang 95% daripada koordinat ( z ) butiran yang telah

dibandingkan mestilah berada dalam had 0. 5 x sela kontor bagi setiap

peta yang di terbitkan.

c. Kesahihan Data Atribut

i.Analisis ketepatan data dilaksanakan dengan membuat perbandingan

di antara hasil cerapan di lapangan bagi butiran data atribut dengan nilai

nilai yang diperolehi dari data berdigit topografi, data berdigit kartografi

dan peta.

ii. Jumlah data yang didapati benar mestilah tidak kurang daripada 98%

hazaldin twbkl
Copyright april 2008

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.